Yammer

Styrk samarbejdskulturen og den sociale vidensdeling i organisationen.

Netværk, relationer og adgang til kompetencer og viden er et af nutidens væsentligste konkurrenceparametre. Brugen af Yammer som et socialt netværk inden for og imellem organisationer gør det muligt at finde og udnytte den værdifulde viden, der flyder imellem mennesker i organisationer.

Ved at udnytte mulighederne med Yammer får I:

  • Adgang til og mobilisering af kompetencer og viden uanset geografisk eller organisatorisk placering
  • Let og intuitiv vidensdeling
  • Fælles kultur og forbedret samarbejde på tværs af lokationer og landegrænser
  • Mobil adgang til vidensdeling
  • Inddragelse af relevante medarbejdere uanset hvor de befinder sig

Fokus på organisation, kultur og vaner fremfor på teknologi

Implementering og brug af Yammer handler i højere grad om organisationskultur og vaner frem for teknologi. Nye former for samarbejde og vidensdeling tager tid, og hvis ikke medarbejderne forstår værdien, er det svært at høste værdien af et socialt netværk. Derfor bør hovedvægten ligge på den organisatoriske implementering frem for den tekniske implementering, som er hurtigt klaret.

Introduktion til Yammer


”Social Enterprise is implemented 80% through organization culture and 20% through technology.”
Gartner

Modern Workplace

Skab de bedste rammer for øget arbejdsglæde og produktivitet.

Modern Workplace
Læs om vores Modern Workplace løsninger

Hvordan kan vi hjælpe?

ProActives konsulenter har stor erfaring med at etablere og facilitere professionelle sociale netværk i globale enterprises såvel som mindre og mellemstore virksomheder. Vi hjælper med den tekniske opsætning, organisatorisk implementering, løbende ledelse af netværk (community management) og med løbende måling og opfølgning af succes.

Kontakt

Boris
Boris
Nyland
Director - Modern Workplace
+45 53 53 75 70
boris@proactive.dk