Project Online

Effektivisér projekt- og porteføljestyringen med Project Online

Project Online er et effektivt, fleksibelt og brugervenligt værktøj, der gør det nemt at komme hurtigt i gang med at realisere projekternes forventede forretningsværdi.

Microsoft Project Online, som er en del af Office 365 suiten, giver projektledere, projektdeltagere og ledelsen de rigtige værktøjer til at understøtte de daglige arbejdsopgaver.

Bevar overblikket

Det kan være svært at bevare overblikket, når man skal løse sine almindelige opgaver samtidig med, at man deltager i et eller flere projekter. Her hjælper Project Online med at skabe både det personlige overblik og det overordnede overblik over alle virksomhedens projekter. Det øger effektiviteten og er med til at sikre, at I leverer projekterne til tiden.

Sikr fremdrift

Med Project Online har projektlederen værktøjer til at styre dokumentationen, tidsplanen, fremdriften og afrapporteringen fra projektet, og det hele kan styres i overensstemmelse med organisationens projektmodel. I kan have projektskabeloner til jeres forskellige projekttyper. Det gør det nemmere at følge projektmodellen og sikrer, at brugerne oplever løsningen som et naturligt arbejdsredskab.

Optimér ressourcerne

Når en organisation gennemfører mange projekter, er det vigtigt at prioritere både menneskelige og økonomiske ressourcer i forhold til udbyttet. Det sikrer, at I får anvendt ressourcerne til størst mulig gevinst. Project Online gør det nemt at arbejde med budgetter samt at anvende disse budgetter til den overordnede prioritering.

Prioritér og skab størst værdi

Porteføljestyring er integreret i Project Online, og dermed får jeres ledelse umiddelbar adgang til de senest opdaterede projektinformationer. Her kan de udvælge og prioritere netop de projekter, som giver den største værdi for jeres organisation. Projekter kan kobles op på organisationens overordnede strategi, og ledelsen kan prioritere projekterne ud fra deres forventede værdi. Via simuleringer kan den optimale projektportefølje sammensættes.

Case: TV2

TV 2 anvender Project Online til effektiv projektstyring.

TV2
TV2

MHI Vestas Offshore Wind

MHI Vestas Offshore Wind optimerer projektstyring med Project Online. 

MHI Vestas Offshore Wind

Project Online giver jer et effektivt værktøj til:

  • Projektplanlægning
  • Dokumentstyring
  • Videndeling og teamsamarbejde
  • Økonomi- og ressourcestyring
  • Prioritering
  • Overblik over fremdrift
  • Ledelsesinformation med KPI’er
  • Effektiv rapportering
  • Strategistyring

Hvordan kan vi hjælpe?

ProActive kan rådgive jer omkring implementering og forankring af Project Online. I når derved hurtigere i mål og sikrer, at løsningen er gearet til at understøtte jeres projektmodel mest effektivt.

Unified PPMPRO

Unified PPMPRO er en model-drevet app, hvor alle dine projekter og porteføljeinformation konsolideres til én enkel og samlet løsning.

ppmpro
Læs mere

Kontakt

Allan Rocha
Allan
Rocha
Director
+45 53 54 52 55
acr@proactive.dk
Michael Schmidt
Michael
Schmidt
Director
+45 41 30 42 69
michael.schmidt@proactive.dk

Business Applications

Applikationer der effektiviserer jeres forretning med løsninger baseret på Dynamics 365, Project Online og Power Platform.

Business Applications
Se vores løsninger inden for Business Applications