Tilbage

Effektiv træning i Microsoft teknologier

Træning omsætter viden til praktiske færdigheder

Træning omsætter viden til praktiske færdigheder. Vi træner dine medarbejdere i organisationens værktøjer og giver dem det nødvendige digitale kompetenceløft. Medarbejdere på en typisk arbejdsplads skal oftest tilegne sig viden om mange forskellige systemer og programmer. Det gør, at de ofte får svært ved at prioritere ny viden, som derfor ofte kan gå tabt i transformationsprocessen. Derfor har vi det seneste år haft øget fokus på at levere træning i høj kvalitet som et væsentligt led i at forfølge vores vision om at drive transformation, adoption og performance for ambitiøse organisationer.

Læring

For at virksomhedens medarbejdere kan udnytte de værktøjer, de får stillet til rådighed, kræver det, at de får den rette oplæring og introduktion. Vi sikrer, at læring bliver til en success gennem vores standard træningsprocesser. Vi fokuserer på at levere digitale kompetenceløft og værktøjstræning i et perspektiv, der er længere end et teknisk implementeringsprojekt. Vi går i dybden med både de indledende og opfølgende faser af læringsprocessen.

Herigennem vil vi hjælpe vores ambitiøse kunder med at levere klassisk standardtræning i høj kvalitet, og give vores kunder en bedre og mere grundig hjælp i forhold til læring og adoption af de forskellige værktøjer, som virksomheden tilbyder.

Vi leverer træning i forhold til følgende teknologier:

  • Office 365
  • Office Pro Plus
  • Windows 10

Det kan være svært at måle det egentlige læringsudbytte af et todages kursusforløb, og ofte bliver den opnåede læring ikke ordentligt forankret i organisationen. Derfor supplerer vi den klassiske træning med virtuelle kurser i vores læringsportal.

Læs mere om læringsportalen