Tilbage

Project & Portfolio Management

Skab en projektportefølje, der understøtter og driver din forretning.

Det er vigtigt for enhver organisation, at have overblik over sine planlagte og kørende projekter, for at kunne træffe de rette beslutninger og realisere projekternes forventede forretningsværdi.

Indsamling og efterfølgende overblik og synlighed af essentielle projektinformationer sætter jer i stand til:

  • at vælge de rette projekter til at begynde med
  • kommunikere opdateret projektinformation til relevante interessenter i organisationen
  • sikre fremdift i projektarbejdet 
  • at holde styr på resourceforbruget, både de menneskelige og de monetære resourcer
  • dokumentere beslutninger og forandringer i projekterne
  • forankre læring fra projekterne i driftsorganisationen
  • prioritere imellem kørende projekter

En agil og sund projektportefølje

Ikke to porteføljer er ens, men alle er bygget op omkring nogle mere eller mindre definerede beslutningsprocesser,  og alle projekter udføres ved hjælp af nogle specifikke værktøjer og templates og med en defineret rollefordeling. Vi rådgiver om best practice inden for projekt- og porteføljeledelse og tilpasser vores tekniske løsning de eksisterende processer i organisationen.

Project & Portfolio Management

Hvordan kan vi hjælpe?

ProActives forretningskonsulenter har stor erfaring med såvel den praktiske projekthverdag og projektledernes udfordringer, samt den strategiske side af porteføljestyringen. Vores konsulenter har implementeret porteføljeløsninger for såvel store som mindre organisationer, og med vores direkte kontakt til Microsoft er vi altid på forkant med de nyeste tekniske muligheder.