Tilbage

Knowledge Management - Gør viden tilgængelig!

Adgang til den rette viden på det rette tidspunkt øger produktiviteten

Alle virksomheder konkurrerer i dag på viden og information. At kunne skabe konkurrencemæssige fordele kræver, at de rette medarbejdere har adgang til den rette viden på det rette tidspunkt, og derfor er det helt centralt at kunne finde denne viden og gøre den tilgængelig.

Ved at arbejde systematisk og struktureret med opsamling og deling af viden får I mulighed for at:

  • Mobilisere og organisere interne innovationsprocesser
  • Skabe en lærende og udviklingsorienteret organisation, der er i stand til at begå sig i fremtiden
  • Finde og dele den ofte skjulte viden, der eksisterer i organisationen
  • Få overblik over hvem, der ved hvad, og hvor ekspertisen eksisterer
  • Nedbryde siloer internt i organisationen
  • Effektivisere driften af virksomheden og skabe mulighed for bedre samarbejde

Struktur, klassificering og søgning

Knowledge management handler om, hvorledes viden skabes, opsamles og deles i organisationen og hvorledes, der skabes en fælles taksonomi eller sprog. Det er en struktureret proces med involvering af en række interessenter på tværs af organisationen.

Rådgivning i knowledge management

Hvordan kan vi hjælpe?

ProActives forretningskonsulenter har stor erfaring med klassificering af viden og taksonomier og har med succes implementeret en lang række løsninger til klassificering af viden, søgning og samarbejde. Vi kan hjælpe med den indledende behovsanalyse, teknisk opsætning, organisatorisk implementering og efterfølgende med løbende måling og opfølgning.