Tilbage

IT strategi - Digital Transformation

Få hjælp til at realisere potentialet

Cloud, mobile, social computing, big data etc. Mulighederne med IT er i hastig forandring og forretningen og brugerne efterspørger nye værktøjer og muligheder som aldrig før.

Eksempel: For få år siden var det godt at kunne redigere et dokument i en nyere version af Word, men nu ønsker vi at kunne gøre det på vores mobil fra et vilkårligt sted i samarbejde med brugere på den anden side af jordkloden uden problemer.

Samtidig flytter omkostningerne til IT sig fra store up-front investeringer til abonnementer og fra drift til forretningsudvikling.

ProActive har hjulpet rigtig mange virksomheder med at høste gevinsterne ved at gentænke IT-strategien. En ny IT-strategi kan give dig følgende fordele:

  • Større fokus på at skabe værdi for forretningen
  • Imødekomme brugernes behov – rigtig mange brugere i dag er ”digital natives” – de er vokset op med IT og har markante forventninger
  • Nedbringe omkostninger ved at omlægge og standardisere
  • Proaktiv frem for reaktiv IT-strategi

En dynamisk proces

En IT-strategi skal være levende og løbende tilpasse sig til organisationens behov og de teknologiske muligheder. Det er vigtigt at have nogle overordnede principper, en langsigtet vision og en konkret og pragmatisk implementering, som sikrer, at strategien lever i det daglige og hjælper organisationen med at flytte sig.

I ProActives optik består IT-strategien af 4 hovedområder:

IT-strategi


Hvordan kan vi hjælpe?

Vores forretningskonsulenter kan hjælpe dig med at analysere og kortlægge din virksomheds anvendelse af IT og potentialet for at optimere. Vi kan hjælpe dig med at fastlægge vision, mål, principper, roadmap og governance og bistå med den løbende implementering.