Tilbage

Business Process Management

Digitalisér og optimér forretningsprocesserne og realisér potentialet hurtigt.

Mange virksomheder og offentlige institutioner oplever et pres for at effektivisere driften, altså levere mere med færre ressourcer. Samtidig oplever især offentlige institutioner og organisationer et stigende dokumentationsbehov.

For mange virksomheder ligger der et stort potentiale i at arbejde med effektivisering og digitalisering af deres forretningsprocesser. Denne udfordring kan løftes ved at fokusere på konkrete effektiviseringsmuligheder og realisere disse med den nyeste teknologi.

Ved at arbejde med optimering og digitalisering af forretningsprocesserne kan jeres virksomhed opnå:

  • At frigive ressourcer til værdiskabende aktiviteter ved at automatisere tidskrævende manuelle opgaver
  • Forbedrede leverancer og bedre kvalitet ved at skabe overblik over processer og mindre procesvariation
  • Forbedret procesdokumentation og et bedre beslutningsgrundlag for fremtidige forbedringsmuligheder
  • Større arbejdsglæde ved at eliminere tidskrævende og trivielle aktiviteter
  • Sikre understøttelse af regulatoriske og lovmæssige krav

Tænk stort men start småt

Forretningsprocesser er dynamiske, og en effektiv understøttelse forudsætter en kort tidshorisont fra analyse til implementering. Vi fokuserer på hurtig realisering med en agil tilgang med fleksible metoder og fokus på standard teknologier frem for udvikling.

Hvordan kan vi hjælpe?

ProActives forretningskonsulenter har stor erfaring med analyse af processer og forretningsbehov og kan hjælpe jer med at omsætte denne viden til konkrete løsninger ved hjælp af den nyeste teknologi.