Vores værdier

Vi driver vores forretning efter følgende fire kerneværdier som ledestjerner.

Kvalitet

ProActive stræber efter at levere fejlfrie leverancer, hvor fokus ikke fjernes fra løsningens grundlæggende forretningsmæssige funktion. Kvalitet skal være kendetegnende for såvel teknisk leverance som proces, præsentation og adfærd. Kvaliteten skal være afstemt i forhold til jeres behov og sikre, at I får en optimal oplevelse.

Innovation

ProActive lægger vægt på at levere innovative løsninger, dvs. løsninger som både er teknologisk eller procesmæssigt nyskabende, og er stærkt integreret i den forretningsmæssige kontekst.
Vores løsninger er altid et skridt foran konkurrenternes med henblik på såvel teknologi som anvendelighed, og den værdi I som kunde får ud af løsningen.

Troværdighed

ProActive er en troværdig leverandør, som tager ansvar og holder hvad vi lover. Vores rådgivning er uafhængig og kvalificeret, og vores løsninger og ydelser lever op til de forventninger, vi skaber. Troværdigheden opstår igennem forventningsafstemning og rettidig, konsistent kommunikation.

Engagement

ProActives konsulenter er dybt engagerede i jeres forretning og udfordringer, og brænder for at levere rådgivning og løsninger, som lever op til jeres forventninger.