Alle nyheder
13. april 2015

TK Development flytter datacenter i skyen

TK Development flytter lokale datacentre i skyen på en Microsoft Azure platform som led i virksomhedens Cloud first strategi.

TK Development har netop taget endnu et stort skridt i planen og visionen om at basere virksomhedens samlede IT platform på cloud services ved at flytte selve virksomhedens datacenter op i skyen.

Gammelt jern

TK Development stod overfor for den udfordring at serverne og storage i deres eget lokale datacenter skulle udskiftes. Men frem for at foretage en større investering i nyt fysisk hardware, valgte TK Development at gøre noget andet, nemlig at flytte datacenteret over på en Microsoft Azure platform i Microsofts cloud datacenter samt flytte deres Exchange miljø til Office 365 / Exchange Online.

Uendelige ressourcer

Løsningen har givet TK Development en langt større fleksibilitet end de kunne få selv med et in-house datacenter. Azure løsningen giver nemlig TK Development mulighed for at skrue op og ned for kapaciteten efter behov. Således er det nu blot et spørgsmål om at trykke på en knap, så har de den CPU-kraft, RAM, diskplads og de servere, de skal bruges, og der betales kun for de ressourcer, der benyttes; der kan skrues op når der er spidsbelastninger og skrues ned i perioder med mindre belastning.

Fysisk sikkerhed i en anden liga

Med flytningen af datacenteret til Azure er den fysiske sikkerhed nu også kommet op i en anden liga. Eksempelvis er der nu 24/7 overvågning af hardware; et setup der ville være ganske omfattende og dyrt at sætte op i eget datacenter. Som eksempel er er al storage nu tredobbelt replikeret og der er mulighed for fuld redundans på kritiske ressourcer. Med et enkelt flueben ved Geo-replikering er der straks taget en kopi af al data i et andet Microsoft datacenter.

Stor besparelse

Ud over den forøgede fleksibilitet og sikkerhed har valget af Azure også givet en betragtelig besparelse. Set i lyset af, at der skulle fortages en investering i ny hardware, er de årlige omkostninger til datacenter nu næsten halveret i forhold til hvad det kostede at drive egen løsning.

Med migreringen til Microsoft Azure har TK Development oven i købet opnået en betydelig besparelse på omkostninger til datalinjer. Løsningen har nemlig medført, at man har kunne droppe nogle dyre MPLS forbindelser og erstatte dem med en Microsoft site-to-site VPN løsning, som binder alle landene sammen med datacenteret i skyen.

Desuden har løsningen frigivet ressourcer i IT afdelingen, der nu ikke længere skal bruge tid på hardware-pleje af servere og storage.

Et stort skridt i retning af fremtiden

Hermed har TK Development taget et stort skridt i den retning, som stadigt flere virksomheder vælger at følge, og som med sikkerhed vil blive mere og mere udbredt med tiden. Ikke desto mindre blev TK Developments beslutning om at gå denne vej først truffet efter nøje overvejelser og på baggrund af erfaren rådgivning fra ProActive.

TK Development og ProActive har et løbende samarbejde, og ProActive har hjulpet med både med migrering til Azure og Office 365.