18. maj 2020

TAJCO understøtter adoption af Teams med ProActive Learning

Med kontorer og fabrikker i fem lande er effektiv virtuel kommunikation helt central for TAJCO. Ud af virksomhedens 1.200 medarbejdere er cirka 400 brugere af Office 365, og man ønsker fra IT-afdelingens side at tilbyde brugerne de gode samarbejdsværktøjer, der ligger i Microsoft Teams. ProActives læringsplatform, ProActive Learning, blev en velkommen genvej for TAJCO’s medarbejdere til at blive klogere på mulighederne med Microsoft Teams.
Tajco

TAJCO udvikler og producerer rørhaler til premium brands som Audi, Mercedes, BMW og Volvo. Virksomheden har hovedkontor i Vejle, men har fabrikker og distributionscentre i Kina og Slovakiet samt kontorer i Tyskland og USA.

Traditionelt rejser medarbejderne i TAJCO meget, men der er et naturligt ønske om at øge hastigheden og agiliteten ved at forbedre det virtuelle samarbejde på tværs af organisationen. Her har Skype for Business indtil videre spillet en stor rolle, men i TAJCO er man opmærksom på, at Teams giver mange flere muligheder for at forbedre det virtuelle samarbejde.

Læringsplatformen gav hurtig adoption

Alle nye it-værktøjer kræver en ordentlig introduktion for at komme i gang. For at understøtte en vellykket udrulning i virksomheden, valgte TAJCO at benytte ProActives læringsplatform ProActive Learning til at styrke brugernes forståelse af Teams.

ProActive Learning gør det nemt at tage Microsoft Teams og andre Microsoft 365 værktøjer i brug, da den giver adgang til brugervenlige introduktions- og træningsvideoer på både dansk og engelsk. Ved at vælge ProActive Learning slap TAJCO derfor for selv at danne deres egne guides og vejledninger.

Derudover faldt adgangen til læringsportalen godt i tråd med virksomhedens overordnede ønske om at øge den digitale dannelse. Fremadrettet kan man med portalen tilbyde medarbejderne opdateret træning i andre relevante Office 365 programmer.

Adoptionen af digitale værktøjer er ikke altid let i en virksomhed som vores. Vi har kolleger med meget forskellig baggrund, både i forhold til brug af it-redskaber, men også sprogligt og kulturelt. En platform som ProActive Learning gør livet meget lettere for os, fordi andre har gjort sig tanker om, hvad en bruger skal vide om det nye program, og materialet ligger klar til os, så vi blot skal linke til det.
Mads Kristensen, Director Group IT, TAJCO

Kontakt

Steffen Lervad
Steffen
Lervad
Account Manager
41 72 33 41
steffen@proactive.dk
IntraActive Learning