30. sep 2021

Syddjurs Kommune har lettet arbejdet for deres sundheds- og omsorgspersonale med ny omfattende vidensportal

Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune har fået styr på deres faglige retningslinjer i en ny lettilgængelig løsning.
Mols Bjerge

Medarbejdere på sundhed- og omsorgsområdet arbejder ud fra en stor mængde retningslinjer, vejledninger og arbejdsgangsbeskrivelser, der løbende revideres og udvides. For at medarbejderne kan levere den bedst mulige omsorg for borgerne, er det vigtigt, at de har sidste nye information lige ved hænderne. I Syddjurs Kommune har Sundhed og Omsorg opnået dette, med en ny Sundhedsfaglig Vidensportal opbygget i samarbejde med ProActive.

En brugerundersøgelse blandt sundheds- og omsorgspersonalet viste, at de tidligere fandt det svært at finde de rigtige oplysninger på den gamle platform. Ofte lå den viden de skulle bruge begravet i lange PDF-dokumenter, som ikke var til at søge i fra centralt hold. Det resulterede i frustration og spildt arbejde.

”Vi har tidligere samarbejdet med ProActive, så vi henvendte os til dem for at få deres bud på en ny løsning til vores faglige dokumentation. De vendte retur med en 10 siders rapport over, hvilke fordele vi kunne drage af at bruge SharePoint som platform til en ny Sundhedsfaglig Vidensportal. Det overbeviste ledelsen om, at både SharePoint og ProActive var den rette vej at gå,”
fortæller projektleder Karina Kusk Godiksen fra Velfærdsudvikling.

Med mobiliteten i højsædet

Medarbejderne i Sundhed og Omsorg er i høj grad mobile og sjældent stationære foran en computer. Et væsentligt krav til deres nye løsning var derfor, at den var så mobil som mulig. Det krav har de fået opfyldt, da portalerne er tilgængelige for alle i Syddjurs Kommune via mobil såvel som på tablet.

”Der kan forekomme situationer, hvor 2 faggrupper mødes i en borgers hjem. Der kan da opstå tvivl om gældende retningslinjer, men med det nye opslagsværk har man kunnet afklare tingene direkte i borgerens hjem, til stor glæde for både borger og personale,”
siger Karina Kusk Godiksen.

Mere end et opslagsværk

Vidensportalen skal favne 1000 mennesker, der tæller projektfolk, tandlæger, hjemmepleje, sygeplejersker og flere til, fordelt på 10 forskellige afdelinger. Den Sundhedsfaglige Vidensportal fungerer ikke kun som opslagsværk for de 1000 medarbejdere, den er også blevet til en ny kommunikationskanal. På den Sundhedsfaglige vidensportal kan afdelingerne nemlig let dele nyheder på en hurtig og effektiv facon.

”Forløbet har været en rigtig god oplevelse. Med hjælp fra ProActive har vi fået styr på vores faglige dokumentation og gjort det let for vores medarbejdere at finde de retningslinjer, vejledninger, arbejdsgange og lignende som de skal bruge i deres daglige arbejde. Vidensportalen er tilgængelig for hele organisationen og kan bruges på farten og direkte i borgerens hjem, så de får den gode service de er berettiget til.”
udtaler Karina Kusk Godiksen.
Boris
Boris
Nyland
Director - Modern Workplace
+45 53 53 75 70
boris@proactive.dk