21. mar 2018

Søstrene Grene sætter turbo på butiksåbninger med Project Online

Søstrene Grene skal i 2018 åbne 70-80 nye butikker verden over. Det kræver en effektiv projektorganisation og en overlegen teknologianvendelse.
Søstrene Grene

I 2017 åbnede 50 nye Søstrene Grene butikker på verdensplan. I år er målsætningen at åbne yderligere 70- 80 butikker. Det kræver i sagens natur høj projektorganisatorisk effektivitet og gennemsigtighed at realisere en så forholdsvis ambitiøs målsætning.

Derfor har Søstrene Grenes CIO Bent Ditlevsen og hans team allieret sig med ProActive for at etablere en IT-platform, som kan skabe den nødvendige gennemsigtighed og optimere projektgennemførelsen.

Større gennemsigtighed er nøglen

Med åbningen af 50 nye butikker alene sidste år har Søstrene Grene naturligvis en vis erfaring med at åbne butikker verden over. En af de mange erfaringer man har gjort sig er, at butiksåbninger ofte bliver forsinket og udskudt, når man kommer tæt på åbningsdatoen. Forsinkelser som medfører øgede omkostninger, og som kunne være undgået med større gennemsigtighed i processen.

En af de typiske årsager til forsinkelserne er nemlig manglende overblik og gennemsigtighed i processtyringen. Hvis porteføljelederne og projektlederne havde bedre overblik over alle delellemeter på tværs af afdelinger og teams, ville man i opgavestyringen med al sandsynlighed kunne reducere risikofaktorer for forsinkelser og medfølgende budgetoverskridelser.

Projekt- og porteføljestyring på højt niveau

ProActive har i samarbejde Søstrene Grenes projektteam sammensat en projektstyringsløsning baseret på Microsoft teknologierne Project Online, Power BI og SharePoint som samler alle informationer om IT-Projekter og butiksåbninger. Project Online er den centrale del af løsningen, opbygget som en ”one-tool solution”. Power BI og SharePoint bliver brugt til ledelsesrapportering af projekternes fremdrift.

”Informationer samles nu centralt i Project Online, projektprocesser er blevet ensartede og rapportering ligeledes med Power BI”, siger Senior Project Manager Rikke Holm Hansen

Søstrene Grene - Project Online

Fra ide til færdig butik

Søstrene Grene er nu i stand til at udvælge hvilke butikker, der skal gå fra at være en idé til en færdig butik. IT-projekter kan nu styres stringent efter Søstrene Grenes gennemarbejdede projektmodel og alt samles under ét i Project Center i Project Online og Power BI, hvor hele porteføljen med KPI’er kan analyseres.

”ProActive, har været utroligt effektive i implementeringen af Project Online, vil komme til at skabe stor værdi for Søstrene Grene”, siger Bent Ditlevsen.