01. mar 2019

Samarbejde på tværs af Office 365-tenants i kommuner

Administrative og pædagogiske medarbejdere samarbejder på tværs af Office 365-tenants i en række af landets kommuner, bl.a. Lejre og Horsens Kommune.
ProActive

I flere af landets kommuner har der længe været et udbredt ønske om muligheden for, at administrative og pædagogiske medarbejdere kan samarbejde og dele information i mail og kalender på fælles intranet- og samarbejdsportaler.

Den generelle udfordring er typisk, at pædagogiske og administrative medarbejdere i en kommune som oftest har deres Office 365 værktøjer (mail, kalender og andre kommunikations- og samarbejdsværktøjer) i to forskellige Office 365-tenants, hvilket gør det vanskeligt at tilgå og dele hinandens kalendere uden at kompromittere sikkerheden.

Samarbejde på tværs af Office 365-tenants

Derfor har flere kommuner efterspurgt en løsning, der muliggør samarbejde på tværs af Office 365-tenants, og giver medarbejderne den samme oplevelse, som hvis de var tilkoblet den samme Office 365-tenant.

ProActive har udviklet forskellige løsninger til en række af landets kommuner, som netop gør det muligt for kommunernes skolelærere og administrative medarbejdere at samarbejde og dele information i kalendere og diverse intranetportaler på tværs af forskellige Office 365-tenants.  

Følgende er implementerede eksempler på udvalgte kommuners forskellige behov:

Lejre Kommune ville flytte pædagogiske medarbejdere over på den samme Office 365 som eleverne for at styrke samarbejdet mellem elleverne og lærerne, men ønskede samtidigt, at de pædagogiske medarbejdere bibeholdt deres adgang til kommunens intranet på den administrative Office 365-tenant.

Horsens Kommune ønskede at minimere / optimere antallet af Office 365 abonnementer og således reducere antallet af pædagogiske medarbejdere, som havde abonnement på både den administrative og pædagogiske Office 365-tenant, uden at kompromittere sikkerheden i løsningen.

Kontakt

Mikael Rønfeldt
Mikael
Rønfeldt
Director Of Municipalities, Education & Public Regions
+45 41 72 32 42
mikael.ronfeldt@proactive.dk