Alle nyheder
1. marts 2016

Rambøll effektiviserer projektgennemførelse med ny projektportal

Rambøll har lanceret en ny SharePoint baseret projektportal, som understøtter Rambølls projektmodel og effektiviserer projektgennemførelse.

Vidensdeling har de seneste år været et af de vigtigste fokusområder hos Rambøll. Under mantraet Stronger Together har Rambøll iværksat en række initiativer for at styrke vidensdeling og samarbejde mellem medarbejderne.

Et af disse initiativer har været at implementere en projektportal, der har til formål at sikre en mere ensartet procestilgang for virksomhedens projekter, lige fra oprettelse til arkivering af projekter.

Det har været visionen at lave en brugervenlig løsning med et genkendeligt interface, der kunne skabe godt overblik og en ensartet tilgang til projektgennemførelse, hvad enten det drejer sig om små eller store projekter på tværs af lande og projektdeltagere.

Visuelt overblik

Med den nye projektportal kan man trække data fra ERP-systemet Maconomy og visualisere projektdata for hvert enkelt projekt i overskuelige grafer og KPI’er. Det er også muligt at få overblik over relaterede projekter via søgning i metadata og at gemme dem i en liste.

Den enkelte medarbejder kan også få et hurtigt overblik over de projekter han/hun deltager i og se de seneste aktiviteter og nyheder fra de pågældende projekter. Desuden kan medarbejderen se en samlet oversigt over de opgaver har fået tildelt på tværs af alle projekter med mulighed for at opdatere opgaverne direkte fra portalen.

Løsningen er baseret på en SharePoint 2013 platform og er udviklet i tæt samarbejde med Rambøll. Løsningen bygger på kernefunktionaliteten i IntraActive Workspaces til effektiv styring af mange projektsites, der oprettes og med tiden arkiveres i henhold til interne politiker.