04. mar 2020

ProActive overtager DataHub-integrationsplatform fra Kamstrup

ProActive overtager driften og videreudviklingen af integrationsplatform til DataHub på det danske el-marked.
DataHub - Kim Gregersen

Pr. 3. marts 2020 har ProActive indgået aftale med Kamstrup om at overtage alle IP-rettigheder til deres DataHub-platform, som er en integrationsløsning, der overfører data fra fjernaflæste elmålere til Energinets DataHub.

Med overtagelsen påtager ProActive sig ansvaret for drift og support af eksisterende kunder og for videreudvikling af platformen. ProActive vil fortsat have et tæt samarbejde med Kamstrup for at skabe værdi for kunder i forsyningssektoren generelt.

”Vi har et rigtig godt samarbejde med ProActive og særligt i forbindelse med udviklingen af platformen til DataHub’en, hvor de har været en væsentlig partner. Vi tror på, at ProActive er de helt rigtige til at videreudvikle og drive løsningen videre med det formål at skabe en stærk platform og sikre størst muligt udbytte af løsningen. Vi vil fortsætte partnerskabet med et klart ønske om en sammenhængende og værdiskabende løsning, som servicerer vores kunder effektivt.”
Henrik Mørck Mogensen, Senior Vice President, Electricity Division, Kamstrup.

Nord Energi, som er Danmarks 10. største elforsyning, var første kunde på systemet, og er i dag fortsat rigtig godt tilfreds med løsningen, der dagligt håndterer målerdata for knap 100.000 installationer. Afdelingen der vedligeholder installations- og målerdata er bemandet af fem administrative medarbejdere.

”Med Datahub som samlet system til håndtering af data fra måler til Energinets DataHub, har vi hos Nord Energi sagt farvel til tunge manuelle processer, og goddag til en mere enkel og effektiv arbejdsdag. DataHub-modulet har strømlinet data flowet, og giver os det nødvendige overblik, så vi kan bruge vores tid på nye processer, der skaber merværdi”.
Per Poulsen, Nord Energi

ProActive fortsætter som godkendt it-leverandør til Datahub hos Energinet med sæde hos teknik- og implementeringsgruppen og investerer i videreudvikling af Datahub-løsninger til afregninger på det danske el-marked.

Datahub-integrationsplatform der er udviklet af ProActive og består af:

  • DataHub-modul: Stamdata og forbrugsdata for Net- og Handelsselskaber-integration til Energinets DataHub
  • DIMS (DataHub Integrations Modul Services): Integrations-broker til kommunikation med DataHub
  • DataHub-modulet er udviklet til den danske Engrosmodel, som trådte i kraft 2016 og er designet og udviklet specifikt til Engrosmodellen. Løsningen er testet og afprøvet til ”Enterprise”-setup, hvor flere selskaber kan køre på samme instans af løsningen og skalere med håndtering af mange målepunkter og store mængder måledata
  • Første kunde idriftsat i 2018 med løbende opdateringer til danske markedsforhold og regulativer
  • I samarbejde med OK a.m.b.a. har ProActive også udarbejdet et afregningssystem til el-handlere. Systemet baserer sig på DataHub og Engrosmodellen, og gør at el-handlere kan deltage i de danske el-markedsprocesser, som er beskrevet af Energinet. Systemet er designet til løbende fakturering på baggrund af de data, der kommer fra Energinet
  • ProActive Datahub-integrationsplatform er cloud-baseret software, som hostes i Microsoft Azure
”Vi vil fortsætte det meget tætte partnerskab med Kamstrup og bringe innovative løsninger til forsyningssektoren. Med fornyet fokus vil vi bringe flere muligheder ind i platformen fra vores øvrige løsninger til forsyningssektoren med brug af intelligent cloud teknologi på Microsoft platformen. Vi vil være den foretrukne partner for Datahub services og integrationer i øvrigt, reguleret under de danske markedsforhold.”
Kim Gregersen, Director, ProActive

ProActive har mere end 10 år erfaring med IT-projekter og rådgivning til sektoren bl.a. lokale og nationale forsyningsselskaber samt myndigheder.

Kontakt

Kim Gregersen
Kim
Gregersen
Director, Sales & Business Development
+45 41 72 33 10
kimg@proactive.dk