14. apr 2020

Københavns Professionshøjskole forener UCC og Metropol med fælles intranet

I forbindelse med sammenlægningen af Professionshøjskolen UCC og Metropolskolen er der opstået behov for én ny kommunikationsplatform til både lærere og studerende. Resultatet er blevet en fælles og moderne intranetplatform baseret på SharePoint og IntraActive.
KP

Københavns Professionshøjskole er et resultat af fusionen mellem Professionshøjskolen UCC og Metropol. I kølvandet på sammenlægningen, har der været brug for en fælles intranetløsning til skolens 2.000 undervisere og 20.000 studerende. Den nye platform har til formål at understøtte den fortsatte proces med at forene UCC og Metropol til en samlet organisation, rette kommunikation til både studerende og ansatte og samtidig være det sted, der binder tingene sammen for brugerne og giver overblik på tværs af uddannelser og systemer.

Mere konkret var behovet at:

  • Samle massekommunikation ét sted, hvor indholdet let kan genfindes
  • Understøtte dialog på tværs af KP-enheder
  • Rumme både målgrupperettede løbende meddelelser, fx om ens uddannelse og campus, og indholdssider med statisk information
  • Formidle fortællinger om organisationen, herunder events, faglige tilbud, gode historier mv. som man får serveret på vej til det, man i øvrigt skal
  • Understøtte KP-identitet og give brugerne lyst til at deltage og engagere sig i fællesskabet
  • Understøtte studerende på både grunduddannelserne og videreuddannelserne samt medarbejdere, der er placeret lokalt på uddannelserne og centralt i organisationen.
  • Have tilgængelighed 24/7 og tage højde for, at Cloud first er en del af KP’s samlede strategi.

IntraActive løste behovet

Det nye intranet er baseret på Modern SharePoint og IntraActive, og omfatter hele organisationen (både studerende og ansatte). Løsningen gør det muligt at kommunikere til alle brugere, såvel som udvalgte målgrupper, med målrettet indhold som nyheder, beskeder og begivenheder. Fordelen ved en udbredt anvendelse af målgrupper er, udover muligheden for at kunne målrette kommunikation, at det har været muligt at skære antallet af undersider drastisk ned. Det betyder, at der for fremtiden skal anvendes langt færre ressourcer på vedligeholdelse af sitet, ligesom at der i den nye løsning, ikke findes flere versioner af samme indhold.

”På en så stor uddannelsesinstitution som KP har det klart været en fordel at kunne blande generelt indhold fra vores studieadministration med uddannelsesspecifikt indhold fra uddannelserne. Vi har med denne løsning begrænset antallet af sider på vores intranet. Det har også givet de studerende et bedre overblik over information og begrænset antallet af klik før de har fundet den nødvendige information.”
Louise Lindskov, Projektleder, Københavns Professionshøjskole

Om Københavns Professionshøjskole

Københavns Professionshøjskole er et resultat af en fusion mellem det tidligere UCC og Metropol, og er med mere end 20.000 studerende og 2.000 ansatte en af de største videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark. 

IntraActive Intranet

Med IntraActive Intranet kan du nå ud med vigtig information til dine medarbejdere på forskellige devices. 

IntraActive
Læs mere
IntraActive