Alle nyheder
1. august 2016

Kamstrup lancerer ny visionær DataHub til fremtidens el-marked

Som led i liberaliseringen af el-markedet har Kamstrup og ProActive udviklet en dataintegrationsløsning, der formidler data fra fjernaflæsning til Datahub i én proces.

Nye vilkår på el-markedet

Den 1. april trådte Engrosmodellen i kraft og markerede dermed startskuddet for den mest gennemgribende ændring af markedsvilkårene på el-markedet i nyere tid. Engrosmodellen er et projekt iværksat af folketinget, for at fremme konkurrencen på det danske el-marked og gøre det mere overskueligt at være el-kunde, således at man kun modtager én elregning.

Engrosmodellen bygger oven på DataHub, en database som samler alle oplysninger om danskernes elforbrug et centralt og uafhængigt sted for dermed at gøre det lettere for el-kunderne at skifte el-leverandør. I Engrosmodellen vil DataHub beregne og formidle grundlaget for afregning af ydelser til markedets aktører.

Direkte integration til Datahub

Kamstrup har som førende europæisk leverandør af intelligente elmålere og andet udstyr til elsektoren i tæt samarbejde med ProActive udviklet et VisionAir DataHub modul i Kamstrups OMNIA-platform.

Flytning af data fra ét IT-system til et andet kan være en tung proces med alt hvad det indebærer af kontrol, validering og muligheder for fejl.  Med VisionAir DataHub modulet kan net-selskabet holde al datahåndtering i ét system og dermed fjerne arbejdsprocesser. Det giver færre fejl, lettere fejlsøgning og mindre administration. 

VisionAir Datahub skaber et enklere og mere stømlinet dataflow

DataHub-modulet er udviklet specielt til netselskaber med udgangspunkt i de processer, det skal understøttes og med effektivisering for øje – hele vejen fra måler til DataHub. Datahub modulet sender automatisk validerede og eventuelt estimerede værdier til datahubben efter de forskrifter og tidsfrister, som er beskrevet af Energinet. Det er en forenkling, der kan mærkes og er velkommen hos netselskaberne.

Med udviklingen af DataHub-modulet har Kamstrup i tæt samarbejde med ProActive som de første skabt en løsning som fuldt ud understøtter tanker og krav fra Engross-modellen og DataHub. Dette giver forsyningsselskaberne en mulighed for at sikre en høj effektivitet og kvalitet i deres daglige arbejdsgange”, siger Henrik Mørck Mogensen, Senior Vice President, Electricity Systems, Kamstrup

Løsningen er baseret på Microsoft teknologi og håndterer de stamdata og måledata, der skal sendes til datahubben. En grundtanke i løsningen er at stille data til rådighed, ikke kun for systemerne og DataHubben, men også som en BI løsning. Det betyder at netselskaberne selv kan analysere på data og opstille og følge op på KPI’er efter eget ønske.