Alle nyheder
5. april 2013

Forca tilbyder selvbetjening til 500.000 pensionskunder med ny kundeportal

Servicevirksomheden Forca lancerer nye selvbetjeningsløsninger til 500.000 pensionskunder via fire pensionskassers hjemmesider.

Et fælles serviceselskab

Forca A/S er et serviceselskab, der har specialiseret sig i stordrift og udvikling inden for medlemsservice, aktuarservice, fondsservice samt økonomi- og regnskabsservice. Selskabet er ejet af selskabets kunder - Lærernes Pension, PKA, Pædagogernes Pensionskasse og servicerer dermed omkring 500.000 medlemmer med betjening og rådgivning.

For effektivt at kunne betjene de mange medlemmer uden at gå på kompromis med serviceniveauet, er det Forcas ønske i størst mulige omfang at give medlemmerne mulighed for at betjene sig selv ved hjælp af digitale selvbetjeningsløsninger, som de kan tilgå via deres egen pensionskasses hjemmeside.

Fire hjemmesider og fælles selvbetjeningsløsninger på samme SharePoint platform

For et lille års tid siden indgik Forca og ProActive et samarbejde om at opgradere den daværende SharePoint 2007 platform til SharePoint 2010 og samtidig implementere NemID. Dermed ville man imødegå en række forskellige udfordringer bl.a. med den hidtidige sikkerhedsmodel, som ikke længere var supporteret og nogle lidet optimale muligheder for drift og vedligehold af platformen.

ProActive har således hjulpet Forca med at løfte de tre af pensionsselskabernes hjemmesider (www.pka.dk, www.lppension.dk, www.pbu.dk samt Forcas egen hjemmside www.forca.dk op på en og samme SharePoint 2010 platform (farm).

Selvbetjening også for arbejdsgiverne

Som del af projektet har ProActive yderligere hjulpet Forca med opgradering af en arbejdsgiverportal, som lader pensionskassernes arbejdsgiverkunder rapportere nøgletal og informationer omkring deres ansattes pensionsordninger.

Professionalisme og højt kompetenceniveau

Om samabejdet med ProActive udtaler IT-udviklingschef fra Forca Charlotte Erfurth Grøn-Jensen:

”Det har været en stor fornøjelse at samarbejde med ProActive i dette projektforløb og deres konsulenter har vist en høj evne til at drive en agil udviklingsproces, tilpasse sig de forandringer der har været i løbet af projektet, og samtidig støtte os i både de tekniske og forretningsmæssige valg, vi er blevet stillet overfor undervejs. Gennem hele projektforløbet har ProActives medarbejdere, ud over professionalisme og et højt kompetenceniveau, vist et ekstraordinært engagement til at sikre projektets og Forcas succes".