Alle nyheder
19. marts 2013

Finanssektorens Uddannelsescenter optimerer salgsprocesserne med Microsoft CRM

Finanssektorens Uddannelsescenter effektiviserer arbejdsgangene i salgs- og marketingorganisationen i forbindelse med opgradering til Microsoft Dynamics CRM 2011.

Fra Lotus Notes til Dynamics CRM

I 2010 valgte Finanssektorens Uddannelsescenter at udskifte deres Lotus Notes platform med en ny og mere tidssvarende platform, der bedre kunne understøtte Centrets forretningsprocesser. Som en del af den samlede platform, valgtes Microsoft Dynamics CRM

Forkromet overblik over kundeforhold og effektivisering af arbejdsgange

Med Microsoft Dynamics CRM har Finanssektorens Uddannelsescenter overordnet set fået effektiviseret en række arbejdsgange og fået et langt bedre overblik over kunder og kunderelaterede forhold, herunder historik på e-mail korrespondance, mødeaktiviteter og salgsmuligheder i salgspipelinen. 

Integration til Navision og Sitecore

Via integrationsværktøjet Scribe Insight er Centrets CRM-løsning integreret med både økonomistyringssystemet (Navision) og Centrets hjemmeside og Content Management system (Sitecore CMS). På den måde sikres det, at stamdata om kunder (banker) og kursister (bankrådgivere) i CRM altid er opdateret.

Målrettet intelligent markedsføring

Derudover gør disse systemintegrationer det også muligt at lave mere målrettet markedsføring, da man derved har adgang til mere detaljerede informationer om kunderne. Med integrationen mellem CRM og Sitecore opsamles eksisterende og potentielle kursisters tilmeldinger til nyhedsbreve via Centrets hjemmeside. Dermed har Centrets marketingmedarbejdere mulighed for langt mere nuanceret at målrette markedsføringen via nyhedsbreve og andre markedsføringskanaler