Alle nyheder
8. november 2013

Den Blå Planet får nyt intranet

Danmarks nye oplevelsesdestination Den Blå Planet styrker den interne vidensdeling og samarbejdskultur med ny intranetløsning.

Siden Den Blå Planet åbnede i marts måned har man allerede rundet en million besøgende. De ca. 100 medarbejdere, som den relativt nye organisation består af, har derfor haft forrygende travlt.

Den Blå Planet vil være blandt de fem mest besøgte attraktioner i Danmark og forventes at få 700.000 gæster årligt. Et så højt besøgstal stiller selvsagt høje krav til en organisation af Den Blå Planets størrelse, hvor alle medarbejdere bidrager til, at gæsterne får en fantastisk oplevelse. Her er effektiv intern kommunikation, vidensdeling og samarbejde naturligvis en forudsætning for, at tingene kan glide.

Nyt intranet skal understøtte samarbejdskulturen

For at fremme vidensdeling på tværs af organisationen har Den Blå Planet valgt at implementere et intranet. En forholdsvis simpel intranetløsning, som først og fremmest skal skabe en central indgang til fælles information og fremme en vidensdelings- og samarbejdskultur i organisationen.

”Intranettet betyder rigtig meget for vores kultur. Vi kan bruge intranettet til at formidle kulturen; vi kan tale mission, vision og de overordnede strategier og holde dem top of mind hos vores medarbejdere.
Intranettet er vigtigt for vores vidensdeling på tværs af de forskellige afdelinger og medarbejdergrupper. Det bliver nemt og hurtigt at søge information og det bliver også nemt for mig at fordele information og sikre mig, at den kommer ud i alle hjørner”, siger adm. Direktør Dorte Gleie.

Fleksibel standard SharePoint intranetløsning

Efter nogle indledende møder valgte Den Blå Planet at indgå et samarbejde med ProActive om implementering af et nyt intranet.

”ProActive virkede som om, at de ret hurtigt forstod den måde vi arbejder på, og de ting vi gerne vil bruge intranettet til”, udtaler Dorte Gleie

Den nye intranetløsning er en cloud løsning baseret på ProActives standard SharePoint intranetløsning IntraActive til Office 365.

Om forventningerne til det nye intranet. siger Dorte Gleie:

”Jeg tror vi bliver en smule mere effektive og vi bliver hurtigere til at tilegne os viden, vi får et større fællesskab. Et bedre fællesskab”.

 

Til højre herfor kan du se videoen hvor adm. direktør Dorte Gleie fortæller om forventningerne til det nye intranet.