Alle nyheder
27. juni 2014

COWI opgraderer 55.000 projektsites til SharePoint 2013

COWI har netop overstået anden etape af opgradering fra MOSS 2007 til SharePoint 2013.

COWI er i gang med stor SharePoint opgradering, hvor de flytter hele deres platform fra MOSS 2007 til SharePoint 2013 i tre etaper. Første etape har fokuseret på eksterne websites, og blev afsluttet i efteråret 2013. Nu er anden etape vedrørende opgraderingen af projektsites netop gennemført. 

Digitalt omdrejningspunkt for projekteksekvering

Projectsites er et helt centralt, digitalt omdrejningspunkt både internt og i forhold til kunderne i eksekveringen af COWIs mange projekter rundt omkring i verden. Derfor er høj oppetid og stabil drift en nødvendig forudsætning og således et ufravigeligt krav til den opgraderede platform. 

VIDEO 

Migrering af store mængder data

Med en platform bestående af 55.000 projektsites udgør alene datamigreringen en stor del af udfordringen ved en platformsopgradering som denne, herunder følgende faktorer:
  • Stort antal af sites og datamængde
  • Tilvækst af data under migreringsperioden
  • Sikring og validering af datakvalitet for store mængder data
  • Drifts stabilitet under migreringsperioden

”For at gribe processen an på den mest hensigtsmæssige måde startede vi med at migrere en mindre mængde data, som et slags pilotprojekt. Derefter har vi evalueret migreringsprocessen og justeret den efter behov. Denne øvelse har vi så gentaget indtil migreringskvaliteten var på det forventede niveau i forhold til indhold, fejlkilder og omfang. Vi har ligeledes justeret i performance, server setup og migreringskode for at sikre, at data kom hurtigt nok igennem, så datatilvækst ikke kom til at udskyde sluttidspunktet væsentligt”, siger ProActives projektchef Peter Østerballe.

”Sideløbende har ProActive udviklet en række centrale valideringsrapporter, der har dannet grundlag for den løbende og afsluttende kvalitetskontrol hos COWI. Disse rapporter er blevet underbygget af en række gennemgående tests, som sammenholdt den nye platform med det migrerede data, for at sikre det hang sammen som forventet”, fortsætter Peter Østerballe 

5 millioner dokumenter og 55.000 site collections

Migreringen er nu endeligt afsluttet; cirka 5 millioner dokumenter og 55.000 site collections er således blevet flyttet fra COWIs gamle MOSS 2007 platform og over på deres nye SharePoint 2013 platform. 
Overgangen fra den gamle til den nye løsning fandt sted hen over en weekend, og tager man størrelse og omfang i betragtning er overgangen forløbet forholdsvis gnidningsfrist for løsningens mange interne og eksterne brugere på verdensplan. 

Læs også: Sådan er kæmpe SharePoint-portal smeltet sammen med ERP på Computerworld.