Hold virtuelle byråds- og borgermøder med Microsoft Teams og Agenda Live

Udnyt de seneste måneders erfaringer med virtuelle møder til at imødekomme fremtidens digitale demokrati i din kommune.

Erfaringerne fra de seneste måneders karantæne har vist, at det er muligt at afholde virtuelle byråds- og borgermøder med digitale hjælpemidler som Microsoft Teams. Flere kommuner har endda valgt at afholde formøder, temamøder og ekstraordinære udvalgsmøder virtuelt.

Udnyt erfaringerne fra de seneste måneder til at skabe en ny model for kommunens møder efter COVID-19 på en måde, som sikrer overholdelse af de demokratiske processer og gør det nemmere for kommunens borgere at engagere sig i arbejdet.

ProActive og Ditmer har sammensat en komplet løsning baseret de udbredte værktøjer som Microsoft Office 365, Microsoft Teams og Ditmers nye Agenda Live.

Agenda Live er tæt integreret med FirstAgenda®, som allerede anvendes i langt størstedelen af landets kommuner, og giver fx mødeleder eller udvalgsformænd mulighed for at styre mødet, talere og afstemninger. Alt synliggøres på en fælles infoskærm, som også kan deles med tilhørere og borgere i en webcast.

Den samlede løsning adresserer således alle trin og interessenter i den politiske proces, og kan dermed bidrage til dels en mere strømlinet afvikling af kommunens møder, og dels en større dynamik i borgerens oplevelse af møderne, når de ses online.

Mange kommuner har allerede valgt at satse på Microsoft Office 365 og Teams som deres interne produktivitets og samarbejdsplatform. Ved at bruge de samme løsninger til understøttelse af de politiske processer og borgerinddragelse, opnår kommunen en endnu højere værdi af investeringen – og potentielt set en omkostningsundgåelse til en dedikeret løsning til onlinemøder og streaming.

Billederne ovenfor viser, hvordan borgeren kan opleve mødet online. Kombinationen af en producer-rolle og mulighed for at vælge flere forskellige layouts af det streamede møde, gør det mere attraktivt for borgerne at følge mødet
Virtuelle byråds- og borgermøder

Virtuelle byråds- og borgermøder med Microsoft Teams

Udnyt de seneste måneders erfaringer med virtuelle møder til at imødekomme fremtidens digitale demokrati i din kommune.

Udnyt fordelene

  • Understøt kommunens mødeprocesser
  • Effektiv styring af dagsorden og talerrække
  • Afhold digitale afstemninger
  • Inddrag kommunens borgere via Live streaming

Udnyt mulighederne for at skabe de bedste rammer for en åben, engagerende og effektiv dialog med borgere og andre interessenter i det politiske arbejde i fremtiden.

Bliv kontaktet!

Kontakt os for en videre dialog om mulighederne for at tilpasse en mødeløsning, der passer ind i netop din kommunes organisation.

Kontakt

Jørgen Rahbek
Jørgen
Rahbek
Sales Executive
+45 40 90 41 49
jorgen.rahbek@proactive.dk