Forandringsledelse

Få værdi ud af dine IT-investeringer

Al ny teknologi betyder forandringer for mennesker. Vi må aldrig tage det for givet at vores kollegaer omfavner forandringer med det samme – heller ikke selvom vi intuitivt synes, det nye er smartere.

Alle kan implementere ny teknologi, men nyheder og litteratur flyder over med eksempler på, at gevinsterne ikke bliver realiseret, de ønskede forandringer glimrer ved deres fravær, medarbejderne bliver frustrerede og organisationen bruger unødigt lang tid på at håndtere støj og modstand.

Uanset om I skal:

  • Implementere et nyt salgsstyringsværktøj, og dine sælgere skal arbejde på nye måder
  • Indkøbe et nyt projektledelsesværktøj, og dine projektledere skal håndtere styringen af projekter på nye måder
  • Introducere den digitale arbejdsplads, og dine medarbejdere tvinges ind i nye former for samarbejde og personlig effektivitet
  • Så tænker vi jeres medarbejdere ind i opgaven – og har øje for brugernes behov og assistance.
Forandringsledelse

Dedikeret team af Change managers

Ny teknologi betyder forandringer for den enkelte medarbejders adfærd og arbejdsgange.

Det ved vi hos ProActive. Og derfor har vi et team af dedikerede, certificerede konsulenter, der er specialiserede i forandringsledelse (Change Management). Forandringsledelse er en integreret del af vores måde at arbejde på, og vi tænker forandringsprocesser ind i vores projekter. Vi tænker aktivt rammeværk og ADKAR-modellen ind i det konkrete projekt og sørger for, at alle aspekter af projekter er tænkt ind.

I sidste ende handler det om at sørge for, at der kommer værdi ud af de investeringer, vi foretager i teknologi og digitalisering.

Hos ProActive arbejder vi med forandringsledelse på mange niveauer og mange områder, bl.a.:

  • Forandringsledelse i forbindelse med udrulning af teknologi - med udgangspunkt i de ønskede gevinster og ændret adfærd udarbejder vi kommunikations- og træningsplaner med dertil hørende materialer og events til at understøtte den bevågenhed, der er nødvendig for at få medarbejderne med på forandringen.
  • Rejsen mod den digitale arbejdsplads – vi rådgiver om implementeringen af nye, smartere og mere effektive værktøjer - herunder Microsoft Teams - i den digitale arbejdsplads med afsæt i både teknologien og de medarbejdere, der skal hjælpes til at forandre deres arbejdsgange og samarbejdsformer. Her leverer vi roadmaps for transformationen, kommunikations- og træningsplaner og klæder ledelse og stakeholders på til at realisere forandringen.
  • IT-organisatoriske forandringer – vi hjælper IT-organisationer med at omstille sig til ”den nye evergreen virkelighed”, hvor cloud-baserede teknologier erstatter det bestående, og hvor forretningen stiller nye krav til IT-organisationens ageren, kunnen og styring.
  • Brugerprofilering – en kortlægning af din organisations medarbejderprofiler og deres digitale behov, så vi sammen kan sørge for, at de enkelte profiler er udstyret med de værktøjer og den licens, der er passende for deres behov og arbejdsopgaver.
Forandringsledelse

Forandringsledelse er ikke en ad hoc aktivitet. Det kræver omhyggelig planlægning, funderet i en defineret vision og eksekveret ud fra en bevidst strategi. Vi har flere standardiserede koncepter at bygge på og designer kundespecifikke forløb, der tager højde for kultur, medarbejdere og vision. Vores leverancer er ofte et miks af rådgivning, strategi, kommunikationsplaner, awareness-materialer, træningsplaner, undervisning og events.

Vi hjælper alle, der står med en forandring - stor som lille. Vi har ekspertisen, erfaringen og ikke mindst engagerede konsulenter, der kan hjælpe med at tage de første skridt i retning af en succesrig IT-investering i din organisation.

Vestas

Vestas gennemfører succesfuld adoption af Microsoft Teams

Vestas

Lejerbo

Lejerbo sætter opkvalificering i system med ny læringsportal

ProActive Learning

Kontakt

Christian Duus-Lund
Christian
Duus-Lund
Manager, Modern Workplace
+45 41 72 33 56
cdl@proactive.dk