Blockchain

Næste generation inden for forsyningskæder (supply chain)

Du kender måske først og fremmest Blockchain som den bagvedliggende teknologi for kryptovalutaer som Bitcoin. Men Blockchain teknologien anvendes inden for flere andre områder og kan måske endda være fremtidens digitale samarbejdsplatform.

Hvad er Blockchain?

Blockchain er en kæde af blokke. Hver blok er kryptografisk kodet information, som anses umuligt at hacke og er derfor sikkert. Informationen ligger derved i en kæde af blokke fordelt i et netværk af computere. Herved kan vi være sikrer på, at vi ser samme data og samme sandhed. Herved har du en digital platform, der sikkert og let kan sikre udveksling af transaktioner og informationer til gavn for alle spillerne på tværs af en forsynings- eller logistikkæde.

Azure Blockchain
Azure Blockchain Service

Sikker platform for digitale transaktioner

Det skaber mulighed for total gennemsigtighed på tværs af kunde- og leverandørforhold og i nogle brancher som f.eks. logistik og finans, kan det fjerne flere mellemled og være en platform for direkte transaktioner.

Blockchain omtales ofte som værende den næste generation af teknologier til at understøtte logistik og forsyningskæder, hvor forskellige parter effektivt og mere sikkert kan udveksle informationer og spore tilbage i leverandørkæden. Faktisk vil man kunne følge ethvert led tilbage til råstofferne og tjekke, om leverandørerne overholder retningslinjerne.

Blockchain til fødevareindustrien sikrer sporbarhed og fødevaresikkerhed

Indenfor fødevaresektoren forventes blockchain at kunne skabe dokumentation, information og transparens om fødevarens oprindelse og tilblivelse og dermed sikre den høje fødevaresikkerhed og kvalitet. Herved kan forbrugeren få klar vished om fødevarens rejse fra producent til detailbutik og eksempelvis scanne QR-kode i detailbutik og se eksakt tid og sted og rejse fra ”jord til bord”. Sporbarhed, fødevaresikkerhed og blåstempling af garanteret dansk kvalitet.

Blockchain for Supply Chain Transparency & Traceability

Blockchain is the #1 Trend in sustainability according to GreenBiz. It is certainly going to revolutionize procurement and increase transparency in the whole supply chain

Hvordan kan vi hjælpe?

Når man går i gang med at anvende Blockchain, er det vigtigt at definere formålet med anvendelsen, hvilke forbrugere af data er der, hvilke leverandører af data er der, og skal data være offentlige eller private.

Herunder er et eksempel på, hvordan ProActive kan hjælpe din virksomhed med at komme i gang med anvendelsen af Blockchain:

  • Workshop hvor vi definerer, ”hvad er potentialet i Blockchain og hvilke muligheder er der?
  • Workshop hvor vi definerer strategien for blockchain og den økonomiske rentabilitet
  • Design og implementering af en pilot
  • Tilretning af design og implementering af den fulde løsning

Start med at etablere din digitale forsyningskæde på Microsofts udbredte Azure Blockchain platform og kontakt ProActive for at høre nærmere om mulighederne indenfor din branche.

Blockchain-løsninger finder anvendelse i stort set alle hjørner af erhvervslivet, fra fødevarer, transport/logistik til life science og finansbranchen.

Bliv kontaktet!

Udfyld formularen, hvis du ønsker at vide mere om mulighederne for netop din organisation.

Kontakt

Kim Gregersen
Kim
Gregersen
Director, Sales & Business Development
+45 41 72 33 10
kimg@proactive.dk