Azure Sentinel Managed Detection & Response

Skab et funktionelt overblik over trusler og sikkerhedshændelser

Virksomheder oplever i dag at blive oversvømmet af mængden af sikkerhedstrusler. Mange bruger al for lang tid på at finkæmme samt identificere anormaliteter og mulige hændelser i IT-miljøet. Derfor er der et stort behov for en løsning, der støtter forretningen i at fokusere på de vigtigste trusler, og dermed få elimineret unødig støj i sikkerhedsarbejdet.

Den brugervenlige og cloudbaserede SIEM-løsning Azure Sentinel sørger for at skabe et intelligent overblik over de vigtigste sikkerhedsadvarsler og -hændelser, så I kan bruge jeres tid, der hvor den giver størst sikkerhedsmæssig værdi.

Azure Sentinel benytter kunstig intelligens til at analysere en stor mængde trusler hver dag, og filtrerer støjen fra de mange aktiviteter. Således giver servicen jer et langt bedre og mere fokuseret overblik over de trusler, I bør være opmærksomme på og reaktive i forhold til.

Azure Sentinel gør det nemt at indsamle sikkerhedsdata på tværs af logs fra alle enheder; herunder netværk, firewall, servere, it-systemer, endpoints og cloud. Dette er uafhængigt af, hvorvidt de opholder sig i jeres on-premise miljø, i Azure eller i andre cloudtjenester.

Fordele din virksomhed vil kunne opnå ved at benytte Azure Sentinel:

 • Gøre registrering af og reaktion på trusler smartere og hurtigere ved hjælp af kunstig intelligens

 • Minimere responstiden og derved kritisk tid ved drifts-eller sikkerhedsrelaterede hændelser

 • Skabe et centralt og fokuseret ”near real-time view” af aktive trusler

 • Lettere og hurtigere at opdage mønstre og ændringer fra normalbilledet samt uregelmæssigheder i jeres miljø

 • Indsamle data fra alle kilder i hele forretningen

 • Mulighed for at understøtte virksomhedens Use Cases og kategorisere disse efter MITRE ATT&CK

 • Automatisere respons på trusler – enten ved hjælp af best practice eller skræddersyede responskrav

 • Lettere at opretholde compliancekrav, f.eks. i forhold til GDPR, ved hjælp af historiske rapporter der kan dokumentere overholdelse heraf

 • Automatisk skalerbarhed såleldes at Azure Sentinel imødekommer jeres specifikke sikkerhedsbehov

Hvordan kan vi hjælpe?

I ProActive ved vi, at det for mange kan have en stor forretningsmæssig værdi at have en partner, der kan tage fuldt ejerskab over jeres sikkerhedshændelser. Derfor tilbyder vi en komplet Managed Detection & Response-service (MDR-service). Baseret på jeres specifikke ønsker, hjælper vi jer med at onboarde relevante log-kilder. Herefter opsætter vi use cases baseret på ProActives baselines og Threat Intelligence, som sørger for at overvåge jeres miljøet for kendte angrebsmetoder.  
 
I ProActive kan vi også hjælpe med 24/7 overvågning af jeres miljø samt dertilhørende incident response. Vi overvåger jeres sikkerhedshændelser og afrapporterer med information om forløbet til jer. Vi lægger tillige vægt på at afrapportere hvordan hændelsen kan afhjælpes i fremtiden. Baseret på hændelsens alvorlighed samt jeres specifikke ønsker, udfører vi enten incident response automatisk eller afrapportere vores løsningsforslag til jer.  

Med ProActives MDR-service kan I dermed få: 

 • En kompetent og erfaren sikkerhedspartner, der kan tage fuldt ejerskab over jeres sikkerhedshændelser

 • Onboarding af relevante log-kilder og use cases

 • 24/7 overvågning af jeres miljø

 • Afrapportering og incident response med udgangspunkt i vores omfattende knowhow samt jeres behov og ønsker

Azure Sentinel – Øg din IT-sikkerhed og stop trusler, før de gør skade!

Skab næste generations sikkerhedshandlinger med cloud og kunstig intelligens. Med Azure Sentinel kan du få overblik over hele virksomheden. Brug cloudintelligens og intelligens i stor skala med erfaring inden for Microsoft-sikkerhed. Gør registrering af og reaktion på trusler smartere og hurtigere med kunstig intelligens. Slip for konfiguration og vedligeholdelse af en sikkerhedsinfrastruktur, og skaler op og ned for at imødekomme dine sikkerhedsbehov, mens du reducerer it-omkostningerne.

Bliv kontaktet!

Udfyld formularen, hvis du ønsker at vide mere om mulighederne for netop din organisation.

Kontakt

Jesper
Jesper
Johansen
Director - Cloud, Infrastructure & Security
+45 22 49 00 94
jesperj@proactive.dk
Jesper Drechsler
Jesper
Drechsler Nielsen
Sales Executive - Cloud, Infrastructure & Security
+45 41 30 42 92
jdn@proactive.dk