Tilbage

Project Portals

Få det rigtige værktøj til Projekt- og porteføljestyring

Mange organisationer har øget fokus på projektarbejde for at opnå de ønskede forretningsmæssige mål inden for tidsplanen med en optimal udnyttelse af tilgængelige ressourcer.

Her er der ofte behov for et værktøj, som understøtter processerne, og som passer til organisationens kultur og arbejdsgange.

Fordelene ved investering i en projekt- og porteføljestyringsløsning kan være mange, herunder:

  • Overblik over den samlede portefølje
  • Nemmere at prioritere projekterne, så den optimale sammensætning opnås
  • Bedre udnyttelse af ressourcerne
  • Bedre styring sikrer projekter til tiden
  • Bedre kommunikation i projektgruppen og til ledelsen
  • Nemmere at finde relevant information
  • Nemmere at få øje på nødlidende projekter
  • Understøttelse af projektmodellen sikrer ensartede arbejdsgange

Vælg det værktøj, der passer bedst til jeres organisation

ProActive forstår, at ét værktøj ikke passer til alle situationer og organisationer. Vi anvender derfor en udvalgt pallette af forskellige værktøjer, som på hver deres måde giver optimal understøttelse af projektprocesserne.

Vi tænker både i helheden og i enkeltelementer: Derfor har vores løsninger alle fokus på projektstyring, porteføljestyring, procesunderstøttelse og samarbejde men på hver deres måde.

Værktøjerne indeholder alle solid basisfunktionalitet, og de kan tilpasses til din organisations konkrete behov.

ProActive kan rådgive jer og hjælpe jer med at vælge det værktøj, der passer bedst til jeres organisation. Dernæst hjælper vi jer med at opsætte og tilpasse løsningen til jeres specifikke behov og vil fungere som jeres løbende sparringspartner, efterhånden som jeres projektorganisation udvikler sig.