Tilbage

Internet of Things - IoT

Forbered din virksomhed og organisation for fremtiden med IoT

IoT (Internet of Things) dækker over det stigende antal små enheder, der er indlejret i eller koblet til alverdens ting for at indsamle og udveksle data via internettet.

Disse enheder gør det muligt for os at overvåge f.eks. vores miljø, infrastruktur, maskiner, inventar, borgernes sundhed og velfærd og meget mere. Det anslås, at der vil være 20 milliarder IoT enheder tilsluttet internettet i 2020.

Med IoT kan din virksomhed opnå helt nye indsigter i jeres produkter, ydelser og processer, som hidtil ikke har været mulige. Disse nye indsigter kan I bruge til at transformere hele eller dele af jeres forretning – forny jeres produkter, optimere jeres processer, engagere jeres kunder eller gøre jeres medarbejdere endnu mere produktive og tilfredse.

Skab digital innovation med IoT

IoT kan blive en driver for din virksomheds digitale transformation. IoT kan bl.a. være med til at forny virksomhedens produkter f.eks. ved at tilføje en ny digital dimension i form af en ny service eller ved at forbedre sikkerheden eller øge holdbarheden.

Det kan også være at forbedre virksomhedens forretningsprocesser og drift. Med sensorer indlejret i eller tilkoblet virksomhedens maskiner og øvrige isenkram kan man opsamle data til at blive bedre til at forudsige, vedligeholde og således helt forhindre maskinelle fejl og nedbrud. Det kunne også være med til at forbedre arbejdsmiljø ved automatisk regulering af indeklima i bygninger og lokaler.

I en kommune kan IoT ligeledes gøre stor nytte i forhold til at optimere en lang række processer. Det kunne f.eks. være i forhold til tømning af byens skraldespande eller servicering af byens øvrige faciliteter. En tilkoblet IoT enhed kan give besked så snart en bestemt skraldespand er fyldt og skal tømmes. 

Det kunne også være i forhold til at sikre bedre medarbejdertrivsel og forbedre arbejdspladsens APV (arbejdspladsvurdering) ved at bruge sensorer til at regulere indeklima i bygninger og lokaler.

Internet of Things

Azure IoT Suite

Med Microsoft Azure IoT Suite får du som kunde et prækonfigureret setup, som du kan koble på din virksomhed. Suiten kan skaleres, så du kan starte med at forbinde en enkelt ting i din virksomhed og skalere op efter behov. 

Med Microsofts platform Azure IoT er det nu ikke længere kun de største virksomheder, som kan være med på IoT bølgen. Azure IoT er tilgængelig for alle organisationer i forhold til både teknologi og økonomi.

Kom godt i gang med IoT

ProActive tilbyder et IoT Envisioning workshopforløb, som sikrer en succesfuld implementering af IoT i din organisation. Forløbet er tilrettelagt for at anskueliggøre mulighederne med IoT og for at identificere de scenarier, hvor IoT ville kunne gøre størst gavn for netop din virksomhed.

Outputtet af forløbet vil være et forslag løsningsdesign med beskrivelse IT-arkitektur og infrastruktur samt en projektplan med overblik over tid og økonomi, inkl. forventet intern- som ekstern ressourcetræk.

Kontakt os i dag, og hør nærmere om mulighederne for at komme i godt gang med IoT.

ProActive som din IoT partner

ProActive tager et totalansvar for at gøre dit IoT-projekt med Microsoft Azure IoT til en succes. Med vores særlige kompetencer og ekspertviden og erfaring indenfor de relevante Microsoft teknologier og infrastruktur, sikkerhed, big data og machine learning bringer vi sikkert i mål.

ProActive har især specialiseret sig på at levere end- to end IoT løsning indenfor for følgende områder til både virksomheder og det offentlige, hvor vi har simplificeret IoT og gjort det let at tage i brug på en åben platform, hvor vi kan aggreger og samle data på kryds og tværs:

  • eHealth
  • SmartLiving / Cities
  • Future Manufactorering

ProActive er partner med IoT Danmark A/S, til levering af optimerede IoT enheder på Sigfox netværket.

Den digitale transformation og de nye teknologier kræver typisk omstillingsparathed og kulturændringer, hvorfor forandringsledelse er nødvendig for at indarbejde de nye forretningsmodeller, som ProActive også kan være behjælpelig med.