Tilbage

Business Intelligence

Træf beslutninger på et informeret grundlag

Business Intelligence (BI) handler om at have den nødvendige information, så man kan træffe de klogeste beslutninger. Det gælder ikke kun for topledelsens langsigtede strategi, men for alle medarbejdere, der skal have et konkret grundlag at handle ud fra i det daglige.

Med de rette Business Intelligence værktøjer ved hånden får ledelsen såvel som de almindelige informationsmedarbejdere hurtig adgang til information, som ellers kan være svært tilgængelig. Det bliver nemt og hurtigt at:

  • Trække data fra en relevant database ud i et læseligt format
  • Analysere og bearbejde data med et brugervenligt og velkendt værktøj 
  • Præsentere og distribuere data på en let tilgængelig og overskuelig måde

Brugervenlige værktøjer

ProActives Business Intelligence løsninger er baseret på forskellige brugervenlige produkter fra Microsoft:

  • Excel
  • Power BI
  • Datazen
  • SharePoint 
  • SQL Server Reporting Services

En integreret del af virksomhedens informationsplatform

Det er oplagt at integrere en Business Intelligence løsning i virksomhedens intranetportal. Business Intelligence bliver på den måde en integreret del af virksomhedens videndelingskultur, og noget alle medarbejdere aktivt bruger til at understøtte beslutninger i det daglige:

  • Præsentation af nøgletal, KPI’er og diagrammer 
  • Målrettet og personaliseret information (så hver enkelt medarbejder udelukkende ser det, som er relevant for ham/hende)

Få styr på dataflowet

Foruden at kunne præsentere data optimalt ift. slutbrugerne er det nødvendigt at få styr på dataflowet. ProActives konsulenter har mangeårig erfaring med at analysere og implementere ETL-processer – fra kildesystemer til opbygning af data warehouse.