Tilbage

Business Intelligence

Træf beslutninger på et informeret grundlag

Business Intelligence handler om at give de rette informationer, til de rette personer, på det rette tidspunkt i det rette format.

At kortlægge disse fire elementer er i sig selv en vigtig disciplin, for hvad er de rette informationer og hvem er det rette personer egentlig?

De rette informationer kan skabe konkurrencemæssige fordele for enhver organisation, men de rette informationer er forskellige fra organisation til organisation og er konstant i forandring.

For at få de rette informationer må din organisation derfor være i stand til at stille de rette spørgsmål. Tag f.eks. udgangspunkt i hvilke data, der kunne give jeres kunder, medarbejdere eller borgere en bedre oplevelse af jer som organisation.

Lad os prøve med os selv som eksempel. Nogle af de vigtigste spørgsmål for ProActive kunne være at få svar på følgende:

Fokus på kunden:

 • Hvilke data kan hjælpe os til at forstå vores kunders oplevelse af ProActive?
 • Hvorfor er der nogle kunder, som ikke køber nogle af vores services?
 • Vil der være efterspørgsel efter vores services om 5 år?
 • Hvor tilfredse er vores kunder med vores services?
 • Hvilke markeder eller services skal vi opgive?
 • Hvilke kunder overvejer at skifte til en konkurrent?

Fokus på medarbejderen:

 • Er vores medarbejdere glade for at gå på arbejde?
 • Hvad er sandsynligheden for at vores medarbejdere siger deres stilling op og hvorfor?
 • Hvilke nøglekompetencer har vi brug for om 2 år?

Fokus på det finansielle:

 • Hvor kommer vi til at tjene vores penge om 1 år?
 • Hvilke er vores mest/mindst profitable kunder?

Ovenstående er blot eksempler på nogle spørgsmål, der kunne lede os i retningen af hvilke informationer, der er vigtige få for at styre forretningen.

Start med at stille de rigtige spørgsmål i jeres organisation; tag eksempelvis udgangspunkt i jeres forretningsstrategi, vision og mission, så er I godt på vej til at finde de rigtige informationer.

Dernæst det allervigtigste; kortlæg hvilke personer i organisationen, der kan få gavn af disse informationer, og hvordan der skal handles på baggrund af disse informationer.

Herefter kommer det rigtige tidspunkt og format.
Ovenstående er den svære del af Business Intelligence øvelsen. Dernæst skal det kortlægges, hvordan disse data kan opsamles og hvilke værktøjer der skal bruges hertil.

Med de rette Business Intelligence værktøjer ved hånden får ledelsen såvel som de almindelige informationsmedarbejdere hurtig adgang til information, som ellers kan være svært tilgængelig. Det bliver nemt og hurtigt at:

 • Trække data fra en relevant database ud i et læseligt format
 • Analysere og bearbejde data med et brugervenligt og velkendt værktøj 
 • Præsentere og distribuere data på en let tilgængelig og overskuelig måde

Brugervenlige værktøjer

ProActives Business Intelligence løsninger er baseret på forskellige brugervenlige produkter fra Microsoft:

En integreret del af virksomhedens informationsplatform

Det er oplagt at integrere en Business Intelligence løsning i virksomhedens intranetportal. Business Intelligence bliver på den måde en integreret del af virksomhedens videndelingskultur og noget som alle medarbejdere aktivt kan bruge til at understøtte beslutninger i det daglige:

 • Præsentation af nøgletal, KPI’er og diagrammer 
 • Målrettet og personaliseret information (så hver enkelt medarbejder udelukkende ser det, som er relevant for ham/hende)

Få styr på dataflowet

Foruden at kunne præsentere data optimalt i forhold til slutbrugerne er det nødvendigt at få styr på dataflowet. ProActives konsulenter har mangeårig erfaring med at analysere og implementere ETL-processer fra kildesystemer til opbygning af data warehouse.

Vi arbejder blandt andet med følgende teknologier:

 • SQL Server Integration Services (SSIS)
 • SQL Server Analysis Services (SSAS)
 • Azure Data Platform: Data Lake, Data Factory, Data Catalogue
 • Microsoft IoT platform services

Vi laver også jeres fremtidige BI-strategi sammen med jer

Sammen med jer gennemfører vores BI-strategieksperter en analyse af jeres nuværende setup baseret på vores End-to-End BI Excellence model, hvor vi sikrer, at såvel jeres kollegaer, jeres organisation og den tekniske platform bliver en væsentlig faktor i jeres fremtidige BI-strategi. Vi laver ligeledes dedikerede Self Service BI-strategier, som i stigende grad efterspørges i organisationer, som savner indspark og hjælp til at håndtere eksempelvis udbredelsen af Power BI.

BI Excellence model