Tilbage

Data Donor

En app til indsamling af adfærdsdata

Data Donor appen er udviklet i et OPI-samarbejde mellem ProActive A/S og Region Syddanmark.

Formålet med Data Donor er at afprøve om det er muligt at opsamle og analysere adfærdsdata fra din smartphone i forbindelse med Folkemødet 2018. App’en benyttes til at undersøge og debattere, om adfærdsdata kan give værdi i en klinisk kontekst.

Via Data Donor app’en kan du dele sensordata fra din mobiltelefon, herunder skridttæller. Derudover har du mulighed for at dele en række stamdata via app’en. Det drejer sig om køn, alder, vægt, højde, stillingsbetegnelse og postnummer. Via app’en har du også mulighed for at benytte en kognitiv ansigtsanalyse, der laver en score på dit humør.

Undervejs på Folkemødet vil du modtage spørgsmål via app’en som omhandler din holdning til relevante emner indenfor datadonor konceptet.

Behandlingen af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Alle data slettes igen efter Folkemødet 2018.

Når du downloader app’en skal du give skal du aktivt give samtykke til Region Syddanmarks behandling af dine personoplysninger. Denne erklæring beskriver nærmere, hvad du samtykker til.

Behandlingens formål

Formålet med Data Donor er at afprøve, om det er muligt at opsamle og analysere frivilligt afgivne adfærdsdata fra din smartphone i forbindelse med Folkemødet 2018. Data vil benyttes til at undersøge og debattere om de kan give værdi i en klinisk kontekst. Vores adfærd har stor betydning for vores sundhed, og vi samler alle store mængder af data op om os selv. Formår vi at bringe disse adfærdsdata i spil i det danske sundhedsvæsen er der en forventning om, at disse data i struktureret form vil kunne give os værdifuld viden om sammenhængen mellem eksempelvis bevægelse og sundhed, og dermed kunne anvendes til både forebyggelse, behandling og forskning, og således forbedre individuelle behandlings- og forebyggelsestilbud.

Region Syddanmark er dataansvarlig

Region Syddanmark er dataansvarlig for de personoplysninger, vi behandler om dig. Region Syddanmark er dermed ansvarlig for, at behandlingen af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Som led heri er Region Syddanmark ansvarlig for, at du modtager information om behandlingen. Region Syddanmark kan kontaktes her: Forskerparken 10, 5230 Odense M. på telefon 76 63 13 12, på e-mail sdsi@rsyd.dk (skriv Data Donor i emnefeltet). 

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på databeskyttelsesraadgiver@rsyd.dk, på telefon 24 75 62 90 eller ved at sende et brev til Region Syddanmark att. ”Databeskyttelsesrådgiver”. 

Retsgrundlaget

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er dit samtykke. Retsgrundlaget følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og databeskyttelsesloven § 6, stk. 1.

Kategorier af personoplysninger

Via Data Donor app’en deler du sensordata fra din mobiltelefon, det drejer sig om skridtæller.


Derudover har du mulighed for at dele en række stamdata via app’en. Det drejer sig om køn, alder, vægt, højde, stillingsbetegnelse og postnummer.

Via app’en har du også mulighed for at benytte en kognitiv ansigtsanalyse, der laver en score på dit humør. App’en gemmer ikke dit billede, men gemmer analyseresultatet af dit billede.

Undervejs på folkemødet vil du modtage spørgsmål via app’en, som omhandler din stillingtagen til relevante emner indenfor datadonorkonceptet. Du kan forvente ca. 6-10pørgsmål under Folkemødet 2018.

Dine personoplysninger knyttes til et tilfældigt genereret ID og aggregeres efterfølgende dvs. opbevares i puljer, hvilket mindsker sandsynligheden for, at du bliver identificérbar.

Modtagere af personoplysninger

Region Syddanmark har indgået en databehandleraftale med virksomheden ProActive. ProActive har udviklet app’en og står for udsendelse af spørgsmål.

Opbevaring af personoplysninger

Personoplysninger indsamlet via denne app befinder sig hos ProActives databehandler, Microsoft, i et sikkert miljø i Microsofts Cloudløsning Azure, som er placeret i Europa.

Alle personoplysninger vil blive slettet senest 30 dage efter afslutningen på Folkemødet 2018.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dig.

Flere af rettighederne kan du gøre brug af direkte i app’en. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du også kontakte os.

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre direkte i app’en i menupunktet ”Samtykke” Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Du kan se de personoplysninger, som vi behandler om dig i app’en.

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv slettet. Du kan altid redigere dine personoplysninger direkte i app’en.

I nogle tilfælde har du ret til at få personoplysninger om dig slettet. I app’en kan du til enhver tid slette de personoplysninger, vi behandler om dig.

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du er omfattet må vi fremover kun behandle personoplysningerne med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du kan finde på www.datatilsynet.dk

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk