Kunder
Roskilde Festival

Roskilde Festival styrer markedsføring og salgsaktiviteter med Dynamics CRM

I den skærpede kamp om festivalgængerne har Roskilde Festival valgt at satse på Microsoft Dynamics CRM, som platform og samlingspunkt for alle marketing- og salgskanaler og aktiviteter.

Roskilde Festival er Nordens største og Europas næststørste musikfestival med 75.000 publikummer, 30.000 frivillige, 3.000 kunstnere, 200 bands fordelt på 8 scener.
Festivalen har eksisteret siden 1971 og fungerer som en Not-for-profit organisation med 50 fuldtidsansatte i et sekretariat, hvoraf 13 beskæftiger sig med i Salg & Marketing.

Øget konkurrence

Roskilde Festival har i de seneste år mærket øget konkurrence fra nytilkomne festivaler rundt omkring i Europa, hvilket har kunnet mærkes på billetsalget; hvor der i tidligere tider kunne være udsolgt måneder før festivalen løb af stablen er det nu om dage en hård kamp at få udsolgt. 

Større krav til marketing

Det stiller stadig større krav til festivalens salgs- og marketingorganisation, som må tage nye opfindsomme midler i brug for både at fastholde og vinde kundernes interesse og loyalitet. Man har været nødt til gå langt mere professionelt til værks med marketingindsatsen end hidtil. Bl.a. har marketingafdelingen hidtil manglet et effektivt værktøj til at nemt at kunne opsætte, redigere og udsende nyhedsbreve og til at holde styr på modtagergrupper, historik og klikstatistik.

Manglende indblik i kundedata

Udsendelse af nyhedsbreve er en væsentlig del af de redskaber, Roskilde Festival benytter sig i deres markedsføring; med 150.000 abonnenter sender festivalen godt og vel 4,2 marketing e-mails ud om året. Tidligere havde man ingen anelse om, hvad der skete med disse nyhedsbreve så snart de var sendt ud; man vidste ikke, hvor mange der reelt set modtog, åbnede og læste disse nyhedsbreve. Man havde med andre ord ingen som helst indsigt i eksisterende og potentielle kunders respons og interesser.

Samlingspunkt for alle marketing- og salgskanaler og aktiviteter

For at løfte salgs- og marketingindsatsen op på et strategisk niveau og være bedre rustet i kampen om festivalgængerne har Roskilde Festival valgt at satse på Microsoft Dynamics CRM, som platform og samlingspunkt for alle marketing- og salgskanaler og aktiviteter.

Det er her al data om nyhedsbrevsabonnenter, tidligere og potentielle nye gæster, facebook fans og deres respons på diverse udsendelser og kampagner opsamles, og hvor festivalens marketing- og salgsmedarbejdere kan skabe sig et overblik over disse data og fokusere indsatserne på basis af den viden, som disse data skaber.

Integration til website og billetsalg

CRM løsningen er integreret med Roskilde Festivals officielle website og online billetsalg, således at besøgendes klik spores i CRM. Denne data kan festivalen bruge til at målrette deres kampagner efter interesse, f.eks. efter hvilken type musik eller specifikke artister de enkelte besøgende er interesseret i.

E-mail marketing

På tilsvarende vis kan festivalen målrette deres e-mail kampagner og nyhedsbreve med det nye e-mail marketing system ClickDimensions, som er et tilføjelsesprodukt til Microsoft Dynamics CRM systemet. ClickDimensions gør det nemt og effektivt for festivalens marketingmedarbejdere at oprette og udsende målrettede nyhedsbreve og e-mail marketing kampagner til deres forskellige målgrupper og efterfølgende spore den enkelte modtagers respons – åbner modtageren nyhedsbrevet, hvilke links klikker modtageren på, resulterer det i køb af billet til festivalen osv.