"We took a meeting with ProActive where we set our objectives on what our “Must have” needs were. We emphasized we wanted to take the approach to be as “vanilla” as possible in order that we didn’t over complicate the solution. ProActive completely understood our needs and approach and built the solution within a month."

Keith Bollington, Head of Transformation, ROCKWOOL

Kunder
Rockwool

ROCKWOOL bruger Project Online til projektstyring og rapportering

ROCKWOOL understøtter ny projektstyringsmodel med Project Online.

Med indførelsen af en ny projektstyringsmodel fik ROCKWOOL et behov for en mere detaljeret rapportering mere regelmæssigt. De eksisterende værktøjer understøttede ikke nemt den nye model og udfordrede Transformationschef for ROCKWOOL Digital Keith Bollington og hans team til at støtte ledelsesfora i rapportering og beslutningstagning.

De havde simpelthen brug for et nyt værktøj, som kunne understøtte den nye Projekt- og Portfolio Management-proces (PPM) i tilstrækkelig grad, og de havde brug for det hurtigt på grund af den hastigt voksende administrationsbyrde i ROCKWWOOLS PMO’er.

Keith og hans team havde identificeret følgende "MUST HAVE" behov:

  • Understøtte indsamlingen af ideer, som derefter kan passe ind i 5-trinsmodellen
  • Ideen / projektet skal kunne flyttes gennem hvert trin i modellen med checklister og godkendelsesporte
  • Ledelse og rapportering af projektfaser, projektsundhed, projektfinansiering, risici og problemer
  • Tilgængelighed af projektsider, der giver plads til at oprette og opdatere al relevant projektdokumentation
  • Evnen til nemt at opbygge rapporter, der understøtter forummets behov for beslutningstagning

Leveret på en måned

Efter en hurtig vurdering af kvalificerede værktøjer blev Project Online valgt som værktøj.

“We took a meeting with ProActive where we set our objectives on what our “Must have” needs were. We emphasized we wanted to take the approach to be as “vanilla” as possible in order that we didn’t over complicate the solution. ProActive completely understood our needs and approach and built the solution within a month”, siger Keith Bollington.

ROCKWOOL gik i luften med en "Live" pilotløsning.

ROCKWOOL Project Online

Nøglefordele

Værktøjet understøtter en stage gate model og projektdokumentation.

Rockwool driver et "Live" datasystem i forhold til porteføljestatus, således at der altid kun er ”en kilde til sandheden". Tidligere blev projektrapporter og dokumentation opdateret månedligt.

Mødedagsorden og data på det to gange månedlige statusmøde bliver nu lavet i løbet af få minutter:

  • Portfolio Health
  • Amber Light projects
  • Red Light projects
  • Approval of projects passing the gates

Den kvartalsvise bestyrelsesrapportering produceres nu på få minutter og har en præsentationskvalitet langt bedre end tidligere præsentationer.

Alle oplysninger om projekter holdes på ét sted, er let tilgængelige og udgør en "enkelt kilde til sandheden" for projektporteføljen.

ROCKWOOL Power BI