"BEUMER Connect spiller en vigtig rolle i forhold til at forene BEUMER Group og skabe en fælles virksomhedsidentitet og -kultur, som er en vigtig del af vores forretningsstrategi."

Eldon James, Director IT Worldwide, BEUMER Group

Kunder
Beumer

BEUMER Group skaber fælles virksomheds-identitet og kultur med globalt intranet

ProActive har udviklet en global intranetløsning, som skal være med til at sikre bedre intern kommunikation og fremme samarbejde mellem koncernens 3700 medarbejdere på tværs af forretningsenheder og lokationer verden over.

BEUMER Group er en ledende international koncern inden for intern logistik på områderne transport, lastning, palletering, emballering samt baggage- og pakkesortering. Den danske virksomhed Crisplant med hovedsæde i Aarhus, blev i 2009 en del af BEUMER Group.

Efter opkøb af en række virksomheder og sammenlægning med den danske virksomhed Crisplant stod BEUMER Group over en kæmpe udfordring om at samle koncernen, strømline kommunikationen og skabe en fælles identitet og kultur for virksomhedens 3700 medarbejdere.

Fælles virksomhedsidentitet for 3700 medarbejdere

ProActive har udviklet en global intranetløsning, som skal være med til at sikre bedre intern kommunikation og fremme samarbejde mellem koncernens 3700 medarbejdere på tværs af forretningsenheder og lokationer verden over.
 
Det nye intranet BEUMER Connect kommer til at være en central drivkraft i missionen om at skabe et forenet BEUMER, nedbryde siloer og forene forskellige kulturer i forbindelse med opkøb af nye selskaber. Det skal således være med til at skabe større gennemsigtighed og synergi i den globale organisation, frigøre ressourcer og mindske dobbeltarbejde og tidspilde ved at understøtte centrale forretningsprocesser.
 
”BEUMER Connect spiller en vigtig rolle i forhold til at forene BEUMER Group og skabe en fælles virksomhedsidentitet og -kultur, som er en vigtig del af vores forretningsstrategi. BEUMER Connect gør det muligt at nå ud til alle brugere i gruppen og samtidig målrette informationer, så de er tilgængelige for de relevante målgrupper. Vi er rigtig godt tilfredse med resultatet og glæder os til at videreudvikle Connect”, siger Eldon James, Director IT Worldwide, BEUMER Group.

Målrettet kommunikation og nyhedsformidling

En nøglefunktion på det nye globale intranet er at kunne publicere og målrette nyheder til forskellige lokationer og forretningsenheder. Det er således blevet langt nemmere for BEUMER Groups interne kommunikationsmedarbejdere at publicere nyheder og sikre, at de når ud til de medarbejdere, som de er relevante for.
 
”Udviklingen af løsningen er foregået i tæt samarbejde med ProActive, som gennem deres ProEx scrum baserede projektmodel, har leveret et rigtigt godt og professionelt stykke arbejde. Generelt har projektet været præget af en konstruktiv dialog hele vejen gennem forløbet, og vi har haft god gavn af rådgivning og sparring både ift. den tekniske løsning, men også de "blødere dele", som er vigtige for implementering af løsningen i forretningen ”, siger Jakob Asschenfeldt Schmidt, Project Manager, BEUMER Group