"ProActive fungerer både som vores forretningsmæssige sparringspartner og tekniske leverandør. De har vist sig som en sikker medspiller i alle vores projekter."

Torben Kring, Director of Business Development, NRGi

Kunder
NRGi

NRGi håndterer kundeservice ved hjælp af Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM understøtter en række forskellige forretningsprocesser hos NRGi, herunder håndtering af kundeservice, marketing og salgsprocesser.

Kundedata spredt i forskellige systemer

I forbindelse med etableringen af et nyt kundecenter ønskede NRGi et nyt it-system, som kunne lette og effektivisere servicemedarbejdernes arbejde med at servicere kunder.

Hidtil havde servicemedarbejderne skulle slå forskellige oplysninger om kunderne op i flere forskellige systemer, hvilket gjorde arbejdsprocessen unødvendig tung. NRGi ønskede derfor at konsolidere informationer fra de forskellige systemer i et enkelt system for dermed at løfte betjeningen af kunder på tværs af flere forretningsområder.

360°kundeoverblik

Med Microsoft Dynamics CRM har NRGi fået konsolideret al relevant kundeinformation i et system. Servicemedarbejderne har fået et 360°overblik over kundernes engagementer. Løsningen er integreret med kundecentrets telefonsystem, således at den enkelte kundes oplysninger og historik automatisk præsenteres på servicemedarbejderens skærm ved besvarelse af et opkald.

Bedre mulighed for kundesegmentering

Salgs- og marketingmedarbejderne har tillige fået stor gavn af det nye CRM system. Blandt andet har de fået bedre mulighed for at segmentere kunder for bedre at kunne målrette kampagner og tilbud til den enkelte kundes interesser og behov.

Bedre salgsrapportering

Derudover har det fornyede overblik og den forbedrede salgsrapportering gjort det nemmere for salgsmedarbejderne at lave krydssalg og mersalg til eksisterende kunder.

Automatisk workflows

Endelig er der med opsætningen af automatiske workflows i CRM systemet blevet sat strøm til en række simple, rutinemæssige men tidskrævende forretningsprocesser, bl.a. adresseflytning og returpost.

Integreret løsning

Løsningen er baseret på Microsoft Dynamics CRM med integration til afregningssystemet SonWin, branchesystem til forsyningsbranchen samt telefonsystem baseret på Trio og Microsoft Lync. Valget af Microsoft Dynamics CRM understøtter NRGis strategi om Microsoft som den teknologiske platform på tværs af hele koncernen.

Torben Kring, Director of Business Development fra NRGi, udtaler:

”NRGi har arbejdet med ProActive på en lang række forretningskritiske områder i en årrække og senest implementering af Microsoft Dynamics CRM i vores kundecenter. ProActive fungerer både som vores forretningsmæssige sparringspartner og tekniske leverandør. De har vist sig som en sikker medspiller i alle vores projekter.”