Transformér forretningen med Internet of Things

30. nov 2017
IoT og Machine Learning kan transformere din forretning og skabe afgørende konkurrencemæssige fordele.
Søren Christian Søndergaard Poulsen
Manager
Internet of Things

“A Year From Now You Wish You Had Started Today”
Karen Lamb

Forestil dig, at du ringer til Skousen og fortæller den triste nyhed, at din opvaskemaskine er gået i stykker. Du står nu overfor minimum 3 uger uden opvaskemaskine, da kundeservicemedarbejderen fortæller dig, at der er 3 uger til næste ledige servicemedarbejder kan komme ud og reparere din opvaskemaskine. Du tænker fint, sådan har det jo alle dage været.

Hvordan kan situation se ud, hvis IoT bringes i spil?

Forestil dig nu igen, at når du ringer til Skousen og fortæller den triste nyhed, så fortæller kundeservicemedarbejderen i den anden ende, at din opvaskemaskine er gået i stykker, fordi saltdispenseren skal udskiftes, og at der er bestilt en servicemedarbejder til at komme og reparere den i morgen, før du overhovedet får lov til at sige et ord.

Det kundeservicemedarbejderen ikke fortæller dig, er at hun har prøvet at reparere saltdispenseren inden du ringende, da hun kan kommunikere med og regulere de komponenter, der sidder i opvaskemaskiner og er udstyret med en IoT device.

Hvad hvis du kombinerer IoT med Machine Learning (Predictive Maintenance)?

Eller endnu bedre. Skousen ringer til dig og spørger, om de ikke skal sende en mand med en ny saltdispenser, da de forventer at din nuværende saltdispenser går i stykker om 2 uger. De kan i øvrigt sende dig noget dokumentation på, hvorfor det er et godt tidspunkt at skifte saltdispenseren nu.

Hvad er IoT?

Helt grundliggende så handler IoT om at udstyre, innovere og forbedre fysiske produkter eller sågar dele af din krop med en internetforbindelse. Ja så simpelt er det. Kigger man yderligere på definitionen, så fortæller denne, at IoT er et netværk af elektroniske enheder, som er i stand til at indsamle og dele data via sensorer. Det giver helt nye muligheder for at forstå, hvordan dine produkter bliver brugt af dine slutforbrugere eller måske inspiration til at innovere din eksisterende forretningsmodel.

Men ikke nok med at IoT sensorer kan samle og dele data; de mest avancerede IoT apparater kan også udføre helt simple ”on-site” handlinger. Enten med baggrund i manuelle interventioner, som præsenteret i Skousen casen ovenfor, baseret på pre-definerede algoritmer, der reagerer på bestemte udfald i apparatet, eller den mere avancerede form, hvor Machine Learning algoritmer lærer at forstå produktet og dermed begynder at udføre korrigerende handlinger (Things that think). 

Hvordan kommer I i gang med IoT?

IoT sensorer kan integreres i stort set alle produkter, så nedenfor et par gode råd til at finde jeres Business Case.

Fokus på kunden/borgeren
Tag udgangspunkt i, hvordan I kan forbedre den totale kundeoplevelse. Hvilke data kan hjælpe jer med at forstå jeres kunder og deres oplevelse af jer som virksomhed? Hvordan kan I opsamle disse data? Og hvordan kan I bruge disse data til at skabe en forbedret kundeoplevelse. Tænk også i, hvordan kan I gå fra Service by Schedule til Service On Demand; altså at I leverer service, når der er brug for den.

Effektivisering
Tænk blot på et af de mange effektiviserings- eller standardiseringsteknikker, som I sikkert er i gang med at indføre i jeres organisation som Lean, Six Sigma, ISO 90, SPC e.lign. og hvilke data disse teknikker kræver for at følge op på, om tiltagene giver forbedringer eller ej. Blot det at have det totale overblik over, hvor hvilke varer er, og hvor lang tid en enkelt vare har været undervejs, kan give en hel unik indsigt og inspiration til forbedringstiltag.

Nye forretningsmodeller
IoT giver også mulighed for at gentænke jeres forretningsmodel. Med en sensor installeret på en bus eller en taxa, som kører på de fleste veje i vores byer, kan bussen eller taxaen pludselig opsamle data omkring huller i vejene, om fortorvene ligger pænt, om der er for meget ukrudt i kantstene osv. Denne information kan være relevant for andre organisationer, som skal vedligeholde vejene, hvorfor det kan være relevant for disse organisationer at abonnere/købe disse data, så de selv slipper for at skulle køre rundt og opsamle disse informationer.

Hvilke Microsoft services kan I bruge til at understøtte jeres IoT?

ProActive tilbyder forskellige IoT arkitekturer baseret på standard Microsoft Azure services. Nedenfor et bud på en Microsoft IoT arkitektur, som kan opsamle og dele data fra en hvilken som helst IoT sensor, jeres organisation ville gøre brug af. Udfra arkitekturen skitseret nedenfor kan en IoT sensor i realtid aflevere data til Azure IoT Hub’en, som via Stream Analytics servicen afleverer data til Cosmos databasen, som dernæst sikrer realtids visning og rapportering i Power BI.

Hermed kan slutbrugeren bruge Power BI til at overvåge de data, som IoT sensoren afleverer. Derudover giver Azure Functions og Azure Logic mulighed for at sende data tilbage til IoT komponenten, så slutbrugeren også har mulighed for at kommunikere med komponenten.

Der findes mange andre eller lignende arkitekturer, som med fordel kan kombineres med avancerede Machine Learning algoritmer, hvorfor det er nødvendigt, at vi kortlægger behovet netop i jeres organisation.

Microsoft IoT arkitektur

Når det går op i en højere enhed

Ved at kombinere IoT med Power BI, Dynamics 365 og Office 365 får din virksomhed nogle helt unikke styringsmuligheder der kommer jeres kunder tilgode. Klik på linket nedenfor og se hvordan Microsoft har formået at binde alle disse services sammen.