Industriel IoT – fra tanke til handling

11. nov 2019
Der er store potentialer og konkurrencefordele forbundet med at digitalisere produktion og indsamle og bearbejde produktionsdata. Udfordringen er ikke længere at samle de enorme mængder data, men derimod at omsætte de rette data til fremtidens Industri 4.0 platform.
Kim Gregersen
Manager
IOT
Internet of Things

I Danmark er vi dog bagud, når det kommer til udnyttelse af IoT og fremtidens Industri 4.0 platform.

Lad dette være en guide og inspiration mod en simplificeret IoT rejse, som ikke hiver eksisterende produktionsapparat ned, men bygger ovenpå og gradvis innovere forretningen og ikke bliver overhalet af konkurrenterne.

Industri 4.0

Industri 4.0 kaldes også for den fjerde industrielle revolution og handler om, hvordan vi bringer produktion og automation til det næste digitale trin, hvor enheder kobles på internet og intelligente cloud services, også kaldet Industriel Internet-of-things (IIoT).

Manglende IoT i danske virksomheder

Danmark nyder godt af at være blandt de førende digitale nationer, men blandt danske industri- og produktionsvirksomheder hersker der fortsat usikkerhed om, hvordan IoT ude i produktionen skal gribes rigtigt an.

Der er mange faldgruber og mange veje at gå med flere aktører på markedet, indforståede brancheudtryk og sikkerhed og cybertrusler som en aktuel bekymring.

Der er bred enighed om, at IoT kan være et afgørende konkurrenceparameter for virksomheders fremtidige succes som på den globale scene, både indenfor procesoptimering og kvalitetssikring, men det også kan tilbyde helt nye digitale services ovenpå kerneproduktet. Flere store danske virksomheder (se eksempler relaterede artikler nederst) kigger allerede ind i en transformation fra traditionel produktion til product-as-a-service med individuelle kundetilpassede løsninger og helt nye typer realtidsforespørgsler, nye typer forsyningskæder og logistik.

Det estimeres, at 70-80 % af danske industrivirksomheder ikke anvender eller mangler viden om IoT.
Kilde: IOTWeek 2019, IT-Forum og Regeringens Strategi for Danmarks Digitale vækst

Kom godt i gang med IoT - også på den lange bane

I Danmark er der set mange eksempler på IoT projekter, som er kommet godt i gang som pilot initiativ med diverse proprietære softwaresystemer. Når løsningerne så skulle flyttes i produktion eller skaleres med ønske om korreleret data fra forskellige kilder, var dette ikke muligt.
Rejsen mod en fremtidig industriel IoT platform, skal planlægges og designes, så det ikke kun forbliver på pilot stadie, men bringes i drift og videreudbygges.

IoT skal på forhånd bygges på en skalerbar standardplatform, klar til ibrugtagning, som favner data på tværs af systemer og nedbryder siloer og samtidig opfylder de højeste standarder inden for sikkerhed og sikker dataopsamling.

Første skridt på vejen er at få afprøvet teknologien i et konkret og værdiskabende use-case scenarie i virksomheden. Der identificeres et potentielt afgrænset område, som kandidat til et pilotprojekt tænkt ind i rammerne af et overordnet strategisk roadmap og platform, men med et klart defineret forretningsudbytte.

Ved at udnytte et fast gennemprøvet IoT pilot forløb med et klar-til-brug præfabrikeret IIoT framework til industrien og baseret på Microsoft Azure IoT platformen, kan vi accelerere og hurtigere synliggøre de digitale initiativer.

Hermed får vi hurtigt bragt værdi ind i forløbet og undgår et big-bang projekt, men får løbende inkrementel forretningsværdi af platformen.

Think big, start small, but go fast.
IoT mantra hos ProActive

IoT Pilot simplificeret, trin-for-trin

I starten af pilotprocessen designes end-to-end løsningen og de rette enheder/gateways og kompatible sensorer identificeres.

Når først enhederne er koblet til platformen, er vi i stand til at monitorere, analysere og handle på øget indsigt i produktionen.
De rette enheder kobles til gateways / sensorer kobles til dit produktionsudstyr

Dataopsamlingen forbindes til en sikker, skalerbar og samlende dataplatform, der er klar til at forbinde end-points og gøres klar til brug, således at data kan visualiseres og analyseres i realtid
Eksekvering og demonstration af det valgte scenarie med opfyldte pilot kriterier for succes

Efter et succesfuldt pilotprojekt kan vi i takt med at flere enheder kobles på, nu se hvordan produktionen flyder igennem hele værdikæden, hvor vi har flaskehalse eller ineffektive processer, og hvor der kan optimeres. Her kan der spares betydelige beløb på optimering af produktionen og undgå nedetid.

Et efterfølgende skridt vil herefter være at tage intelligent automatisering (i form af kunstig intelligens også kaldet Artificial Intelligence (AI), og Machine Learning) i brug til forudsigelse af fremtidige begivenheder, automatiseret datakorrelation eller tilbyde helt nye digitale services.

Forstil dig, at du får advarsel på forhånd, før en produktionsenhed er på vej til nedbrud. Med en sensor koblet på kan vi se evt. afvigelser og reagere på forhånd, vi kan sågar fortælle vores operatør, at om 200 timer skal denne enhed udskiftes.
Tænkt IoT use case scenarie

Sikring af høj kvalitet i produktion og compliance går typisk hånd i hånd med sikkerhed og arbejdsmiljø. Med øget procesoptimering og forbedret kvalitet kan vi undgå returneringer og reklamationer fra kunder. Med automatiserede advarsler kan medarbejdere på forhånd advares om nedbryd og defekter og undgå eventuelle skader.

Sikr produktionssystemer mod hackerangreb

Industriel IoT kan bibringe potentiel højere risiko for hackerangreb mod vitale dele af virksomheden i det konvergerede miljø mellem industri anlæg og IT infrastruktur, hvor enheder, forretningsprocesser, PLC’er med videre kobles til netværk og cloud services.
Derfor skal man som virksomhed have et klart billede af eksisterende sikkerhedsniveau, inden man starter en Industriel IoT rejse.

Vi anbefaler at vælge en platformsleverandør som tilbyder ekstra intelligent sikkerhed i form af sikring af enheder på flere lag, alarmer samt intelligens til forebyggelse af hændelser samt end-to-end sikkerhed, helt ude fra den fysiske enheder og hele vejen til cloud service.
Løsningen kan designes med adskilt domæne, så eventuelle sikkerhedsbrud kan isoleres fra at sprede sig til resten af virksomhedens kernefunktioner. Hvis enheder bliver inficeret, kan platformen lukke dem ned og isolere sikkerhedstrussel.

Som en yderligere sikkerhedsforanstaltning, kan sensorer på industriudstyr afkobles 100% fra eksisterende produktions-it eller sikres, at det ikke får adgang til nettet, men blot en gateway med to separate forbindelser.
Kom i gang og find din Industrial IoT use case

Danske industri- og produktionsvirksomheder har et kæmpe potentiale for at udnytte disse nye Industri 4.0 teknologier som Cloud, IoT, Artificial Intelligence (AI), mixed reality*, digital twins**, til optimeret drift, transformation af medarbejderstyrken og innovation af nye produkter og services mod nye forretningsmodeler, værdikæder og markeder.

Digital transformation og IOT handler i virkeligheden om at få det maksimale ud af eksisterende produktionsapparat og optimere eksisterende processer som virker.

Ovenpå dette kan vi innovere nye produkter, services eller nye forretningsmodeler.
Har din virksomhed identificeret og engageret sig i at finde udnyttelse af disse teknologier og derved innovere og transformere virksomheden gradvis til at omfavne disse unikke muligheder?
Det er ganske sikkert, at konkurrencen intensiveres og nye digitale produkter og services bliver bragt på markedet. Og hvis ikke af jer, så af jeres eksisterende eller nye konkurrenter – især uden for landets grænser.

Så kom i gang eller spørg jer selv, om I har råd til at lade være.

Microsoft Azure og IoT

Hos ProActive udnytter vi Microsofts innovative og intelligente cloud platform Azure IoT som simplificerer den digitale transformation mod en fuld skalerbar IoT platform med høj sikkerhed og nem ibrugtagning af IoT cloud services og sikker opkobling af end-points og edge computing.***

Du kan i sagens natur bringe andre platforme i anvendelse for en succesfuld IoT-rejse, men stil krav til platformen i form af skalerbarhed, sikkerhed og udvidet intelligent funktionalitet, som er hurtig og nem at komme i gang med, og som kan korrelere og samle data på tværs af kilder.

ProActive tilbyder en markedsledende, branchespecifik industriel IoT-platform, hvor du kan forbinde dine maskiner og enheder med kraftfulde nye funktioner til digital transformering af din virksomhed.
Hvis din virksomhed i forvejen har en Microsoft-strategi, er det oplagt at tænke samme platform på tværs af hele værdikæden, og hvis din virksomhed sågar anvender enten Rockwell Automation eller Siemens ude i produktionen (som tilsammen dækker ca. 80% i Danmark) har vi ud til end-points en dækkende og sammenhængende løsning.

I en række kommende artikler vil vi kigge på, hvordan vi bringer IoT succesfuldt ud til andre brancher. Næste gang IoT til kommunerne, også kaldet Smart Cities.

Noter

*Mixed Reality er fusionen af den virkelige og virtuelle verdener for at producere nye miljøer og visualiseringer, hvor fysiske og digitale objekter sameksisterer og interagerer i realtid – f.eks via Microsoft Hololens

**Digital Twin gør det muligt at simulere eksempelvis hele produktionsprocesser og automatisk programmere og kontrollere den rigtige produktion, inden man iværksætter den reelle produktion og bruges i IoT især til optimering med AI og analytics.

***I takt med at IoT-enheder rulles ud og forbindes til cloud for tungere og mere avanceret analyse af data, stiger behovet også for lokal processering og beslutninger i realtid.

Nogle enheder er nødt til uafhængigt af en cloud, eller en stabil forbindelse at kunne processere og analysere data på kanten af netværketet og kræve lokal processorkraft tæt på brugerne og enhederne.

Relaterede links

Kontakt

Kim Gregersen
Kim
Gregersen
Director, Sales & Business Development
+45 41 72 33 10
kimg@proactive.dk
Cloud, Infrastructure & Security
Data & AI