Tilbage

Digitalisterne kommer - og de forventer at du er tilstede nu, i tid men ikke altid i rum

I de tidligere indlæg i serien har vi kigget på deres forventninger til teknologiske værktøjer på arbejdspladsen, deres mobilitet og deres evne til at samarbejde. Den fjerde forandring handler om de krav de stiller til den ledelse, anerkendelse og feedback de udsættes for på arbejdspladsen.

I vores serie om digitalisternes entré på arbejdsmarkedet, er vi nu nået til den fjerde af de fem forandringer de bringer med sig. I de tidligere indlæg i serien har vi kigget på deres forventninger til teknologiske værktøjer på arbejdspladsen, deres mobilitet og deres evne til at samarbejde. Den fjerde forandring handler om de krav de stiller til den ledelse, anerkendelse og feedback de udsættes for på arbejdspladsen. Og også her har teknologien en stor indflydelse og er samtidigt nøglen til at imødekomme digitalisternes forventninger.

Vink farvel til MUS

Vores digitalist-persona Anja og hendes digitalist-venner vil medføre døden for den årlige MUS / Performance-samtale. Den tilfredsstiller ikke de behov digitalisterne har for øjeblikkelig og konstant feedback. De er vant til en øjeblikkelig respons på, hvad de end poster og deler og foretager sig. Den årlige MUS eller halvårlige opfølgning mætter på ingen måde dette behov. Digitalisten vægter kvantitet over kvalitet, når det kommer til anerkendelse for deres indsats. Og dog …

For tro ikke at du kan erstatte MUS-regimet med interne sociale netværk med "likes" og "praises", og så stiller digitalisten sig bare uden videre tilfreds. Drivkraften hos dem er nemlig ikke kun ensidig anerkendelse for indsats og resultater. For digitalisterne handler det om læring. "Kan jeg løse den forestående opgave" er ikke et lige så relevant spørgsmål som "hvad kan jeg lære af denne opgave, for så at kunne løse flere og nye typer af opgaver". Og det er netop det, de skal bruge feedback til; læring. At udvikle sig, vokse og udvide sine kompetencer. Og her er et like ikke stærkt nok. Men det fortæller digitalisten, at hun bevæger sig, og at det bliver anerkendt. Men for digitalisten er der læring i alt hun foretager sig; hun skal bare have hjælp til at udlede den.

Betydningen af det fysiske møde med chefen udviskes

Når du nu alligevel tager afsked med MUS-paradigmet, kan du lige så vel indstille dig på, at de jævnlige 1-1-samtaler chef og medarbejder imellem i et mødelokale ikke længere er et tilstrækkeligt middel til at tilfredsstille den næsten umættelige appetit, som digitalisterne har efter feedback, udvikling og læring. De velforberedte møder, med den faste agenda og de præ-definerede spørgsmål er alt for rigidt et format og må også lade livet. Frekvensen er for lav og formen for låst. I stedet må vi indstille os på hyppigere interaktioner, men ofte kortere og ingen krav om, at det er fysisk. Hurtig feedback over Skype er lige så relevant og velanset, som et fysisk møde.

Det betyder ikke, at kvaliteten kan negligeres og feedback bare jappes igennem. Det skal gøres ordentligt, så de får hjælp til læring. Men så har du til gengæld også friheden til ikke at skulle afsætte tid i et mødelokale og bøje ufleksible kalendere.

Omvendt så opstår der let en modsatrettet effekt, hvor den personlige samtale med den nærmeste leder bliver et kærkomment modspil til den konstante strøm af likes, kommentarer, praises, og så videre. Konklusionen er, at den ene ikke kan eller bør leve et liv alene på arbejdspladsen uden den anden. Og at mange virksomheder må indstille sig på, at et internt socialt netværk er et værdifuldt værktøj i motivationen af digitalisterne (og for den sags skyld også andre generationer). Husk på at det er digitalisterne vokset op med, og det er en integreret del af deres unikke arbejdsstil og tilgang (læs eventuelt mere om dette i indlægget om at digitalisterne ikke skelner mellem værktøjer til den private sfære og arbejdet).

Din tilstedeværelse er påkrævet – og det er din anerkendelse også

Digitalisterne går op i at få bygget deres brand, konstant lære og udvikle sig, alt imens de foretager sig noget, der giver mening for dem. Du skal ikke forvente, at de falder bagover, når du øser ud af din erfaring og viden. Det er ikke nødvendigvis den måde, de ville gøre tingene på. Så vær klar på at stille din viden til rådighed for dem, hele tiden og når som helst, så de selv kan finde vej. Og her nytter det ikke, at digitalisterne skal vente på at mødelokalet er ledigt, og der er tid til fysisk audiens. Vi skal være klar til, at digitalisterne kan få fat i os nu og her, ikke begrænset af fysisk rum og tilgængelighed. Det stiller store krav til, at arbejdspladsen lærer, hvordan coaching, sparring og feedback fungerer, når det ikke foregår ansigt-til-ansigt. Og det kræver, at vi lærer, hvordan teknologien fungerer i det spil.

Det er også værd at huske på, at digitalisterne er mindre proces-orienterede end tidligere generationer, der har en tendens til at være mindre resultat-orienterede end digitalisterne. Det ene er ikke bedre end det andet, det er bare forskellige perspektiver. Lidt forsimplet betyder det, at digitalisterne ønsker resultater hurtigt. Anerkendelsen for en god indsats kan ikke være en forfremmelse om et år. Det skaber ingen motivation hos generationer, der er vant til at bestille noget online i dag og modtage det om 1 – 2 dage. Det er derfor, at den konstante feedback er vigtig, når digitalisterne rammer arbejdspladserne. Og det gør ikke noget, at du bruger teknologien til at fremhæve og anerkende bedrifter på den korte bane.

Bliver du bekymret for om digitalisterne kan tænke langsigtet og strategisk? At alt ender i ”her og nu” uden respekt for opgave eller proces? Tænker du, at det kan blive svært bare at fastholde dem? Dine bekymringer er berettigede, men husk på, at så længe du kan anerkende den placering teknologien har (”nu og ikke her” paradigmet) og er villig til at skabe en digital arbejdsplads, der understøtter dette paradigme, så er du på rette vej.

I næste indlæg i serien, kigger vi nærmere på det forjættede begreb ”gamification”, og hvad det betyder (eller ikke betyder) i forhold til digitalisternes entre på arbejdspladsen.