Tilbage

Digitalisterne kommer! Samarbejdsgenerationerne betyder nye tider for den digitale arbejdsplads

De digitale generationer (født siden 1981) udgør nu ca. halvdelen af arbejdsstyrken og inden for de næste 10 år vil tre ud af 4 på din arbejdsplads være fra netop disse generationer. Men hvad betyder deres entré på arbejdspladsen, og hvordan skal du forme den digitale arbejdsplads for at høste det potentiale, de udgør?

Der er ingen tvivl om, at de digitale generationers entre på arbejdsmarkedet vil tvinge os til at foretage mange ændringer i vores ledelsesstil, organisering og teknologier. Vi skal eksempelvis ikke forvente, at de traditionelle organisatoriske hierarkier får lov til at bestå, at vi kan have den samme opfattelse af "1-1 møder", eller at vores kultur vil være uforandret. Men en af de mest fundamentale forandringer vi må foretage nu snarere end i morgen, handler om de teknologier vi introducerer for at understøtte de digitale generationers unikke arbejdsformer.

I de kommende blog-indlæg i vores serie "Digitalisterne kommer" vil vi fokusere på de forandringer disse digitale generationer vil medføre, som vedrører vores teknologier.

Hvem er de digitale generationer?

De digitale generationer er de personer, der er født siden 1981. Personer der aldrig rigtig har kendt en verden uden internettet, uden Facebook eller uden Google. De er de generationer, der praktisk talt er vokset op med alverdens information i deres hænder, hele deres netværk i lommen og med adgang til det hele med et enkelt "swipe" med fingeren. Og det har stor betydning for deres forventninger til, hvordan den moderne arbejdsplads er indrettet, især digitalt. 

Digitale generationers tisdlinje

Du har sandsynligvis hørt disse generationer omtalt som "individualister", "egocentrerede", "narcissistiske" eller måske lige frem som "Generation Mig": Generationer af unge mennesker, der aldrig har bekymret sig om andet end dem selv. Men faktisk kunne intet være længere fra sandheden, for disse generationer har aldrig været "alene".

Lige siden deres fødsel og barndom har de været forbundet med al tilgængelig information og alle mennesker de kender eller gerne vil kende. Alt hvad de har skullet, har de kunnet gøre sammen med andre ved hjælp af teknologien. Hvis der var noget de ikke vidste, har de kunnet søge viden med det samme. Hvis der var noget de ikke selv kunne, har de aldrig holdt sig tilbage med at spørge ud i det åbne rum. Var der nogen de ikke kendte, har de kunnet forbinde sig med dem øjeblikkeligt. Mange af deres nære venner kan være personer, de aldrig har mødt. Og for dem gør det ingen forskel, forholdet er lige så virkeligt for dem. "Online" har altid været udgangspunktet for dem. "Offline" er ikke et valg, det er et uheld.

Så i stedet for mig-mig-mig-generationen er det mere retvisende at kalde dem for "samarbejdsgenerationen", "Netværksgenerationen" eller "den forbundne generation". For nemheds skyld kan vi samlet kalde dem for digitalister.

Vi kan ikke ignorere digitalisterne - de repræsenterer et "digitalt talent", som kan være en afgørende styrke, nu og i fremtiden, for din virksomheds succes. Ifølge en undersøgelse fra World Economic Forum kæmper 72% af adspurgte CEOs med at finde og tiltrække de rette digitale talenter. At kunne appellere og fastholde disse generationer og deres digitale kompetencer kan meget vel udgøre en konkurrencemæssig fordel.

Hvordan vil digitalisterne forandre vores arbejdspladser?

For at forstå lidt mere om, hvordan digitalisterne vil forandre det bestående, så lad os kigge lidt på det, de kender fra deres personlige liv.

Den gennemsnitlige smartphone-ejer bruger i gennemsnit 27 apps. Og de kan skiftes ud når som helst, hvis de ikke lever op til forventningerne (et sted mellem 25 - 30% af disse apps lever mindre end en dag på telefonen). Disse generationer er altså vant til at bruge mange forskellige "værktøjer", hver af dem skræddersyet til ét specifikt formål. De kan navigere og skifte imellem dem efter behov, men er også klar til at give slip på et værktøj, hvis det ikke lever op til forventningerne eller noget bedre bliver introduceret.

Digitalisterne er også vant til, at alle de apps de bruger jævnligt, bliver opdateret og forandrer sig. Der kommer nye funktioner til, nogle ændres og andre forsvinder. Og deres tolerance overfor konstante forandringer er høj - faktisk forventer de, at der løbende er en udvikling i de værktøjer de anvender. Mange af de services, de gør brug af, er også Cloud-baserede, hvilket betyder konstante tilpasninger og forandringer, som løbende gør deres oplevelse bedre. Og hvis de ikke gør det, så giver digitalisterne deres mening til kende eller - hvis de ikke føler sig hørt - forlader de uden tøven en given platform eller service og finder et alternativ. Det handler hele tiden om at finde det, der bedst stiller digitalisten i stand til at forbinde sig med andre, samarbejde med andre og kunne dele sit indhold, sine tanker, ideer, spørgsmål og svar med andre. Flytter de andre digitale navigatorer sig til en anden platform, flytter digitalisten med. Hvis man kan være den, der flytter først og trække andre med, så er det blot en stjerne på skulderen.

Det handler om, at tingene konstant skal udvikle sig og om hele tiden at være med, hvor den udvikling sker. At kunne forbinde sig med andre, at kunne dele og få øjeblikkelig feedback på indhold, ideer, holdninger og tanker, det er digital valuta i de digitale generationers bank.

Der er meget, vi skal forstå om digitalisternes helt unikke måder at tilgå arbejde på, for at vi kan indrette vores digitale arbejdsplads. Først og fremmest skal vi forstå, hvordan de vil forandre den måde vi traditionelt har anvendt teknologier til at understøtte vores daglige arbejde. Specifikt ser vi 5 forandringer, der er vigtige at forstå og forholde sig til:

  • Forandring 1: Digitalisterne skelner ikke mellem det personlige og arbejdet - heller ikke når det kommer til værktøjer
  • Forandring 2: Digitalisterne arbejder alle steder fra, men ikke fra 9 til 17
  • Forandring 3: Digitalisterne samarbejder for at få tingene gjort
  • Forandring 4: Digitalisterne kræver, at du er tilstede – i tid, men ikke rum 
  • Forandring 5: Digitalisterne tror på, at arbejde skal være sjovt

Disse forandringer vil du kunne læse mere om i de kommende blogindlæg i vores serie om "digitalisterne". Vi står midt på en brudlinje mellem digitalisterne og alle de foregående generationer. Der er fundamentale forskelle i deres tilgange til arbejdets udførelse, anvendelse af teknologi, motivation, m.v. Derfor bringer vi som afslutning på serien et indlæg (Opbrud - digitalisterne og "de andre"), om hvad du skal være opmærksom på i forhold til de gnidninger, der kan opstå, når vi forsøger at appellere til og indrette os efter de digitale generationer, alt imens tidligere generationer stadig udgør en massiv del af vores arbejdsstyrke.