7 faldgruber i Data Warehouse - del 6

03. dec 2018
Sidste stadie - Endt med at sidde fast. Dette er den sjette af i alt 7 artikler om de 7 faldgruber, som BI Architect Brian Bønk Rueløkke gennem tiden er stødt på i sit arbejde med Data Warehouse.
Brian Bønk Rueløkke
Principal Architect
Data warehouse

Man sidder fast. I stedet for at gøre tingene lette og hurtigere, er man endt med en alt for kompleks og rodet løsning.

Ingen vil bruge ens data

De udarbejdede dashboards som er oprettet for de forskellige afdelinger i organisationen er ikke kandidater til at blive brugt. Der er ingen der tror på det underliggende data. Selv hvis de stillede spørgsmål til datakilder og beregninger, ville de ikke kunne få et kvalificeret svar, der kunne verificere om data er korrekt.

Data er langt fra intuitivt at anvende. For at hjælpe med vilkåret omkring de før omtalte yderst komplekse forespørgsler på bl.a. adfærdsanalyse, er det kun team-medlemmerne fra Data Warehouse teamet, som er hjemmevant i SQL sproget, der kan hjælpe med dette. Igen er det Data Warehouse teamet som bliver flaskehals på indsigt og datadrevne beslutninger. Ironisk nok var det modsatte ét af nøgleargumenterne i projektoplægget.

Ledelsen

Ledelsen er skuffet over resultatet, men erkender ikke at der er dem selv der hængte hatten på dette projekt fra starten. Langt fra at erkende nederlaget, vedtager ledelsen at det ér en succes, på trods af at ingen anvender systemet. Til trods for at mængderne af data har måttet fordoble antallet af medarbejdere i teamet., så er omkostningerne til hele projektet 3-doblet og de aftalte leverancer er kun marginalt opfyldt. Reelt er der inden forbedring i forhold til tidligere.

Et stort rodet Data Warehouse team

Men er endt med at være leder for et team som nu har ansvaret for egen ukrudt. Man kan godt glemme alt om at arbejde med flere konsulenter på dette tidspunkt. De vil nødigt røre ved denne type projekter, med mindre de får lov til at lave radikalt om i alt.

På dette tidspunkt føler man at man ikke kan bevæge sig. Ikke en gang ud af projektet. Der er for mange processer der afhænger af enkeltpersoner. Nu gælder det om at holde tingene kørende og få det bedste ud af det.

Hvad kan man så gøre ved det?

Nu har jeg forsøgt at skitsere et projekt, nogen vil måske mene at det er karikeret. Det er det til dels også, men alle situationerne udspiller sig hver eneste dag rundt omkring. Måske ikke i samme projekt og samlet på én gang.

Næste uge vil jeg beskrive en tilgang der kan afhjælpe på de tidligere situationer og elementer.