Alle arrangementer
Masterclass

SharePoint Search Excellence

Hvis du for alvor vil høste fordelene af SharePoint og Office 365, skal du arbejde søgebaseret og udnytte søgemotoren.

01. nov. Tilmeld dig herTak for din tilmelding!
ProActive, Rosenørns Allé 1, 1970 Frederiksberg 01. november kl. 09:00 - 03. november kl. 14:30

Vi gentager vores populære SharePoint Search Excellence masterclass. Denne gang kører kurset over tre dage, så du har endnu bedre mulighed for at komme i dybden med søgedisciplinen og blive en "True Search Master". 

Office 365, SharePoint 2010, 2013 og 2016 er alle søgebaserede applikationer. Hvis man for alvor vil høste fordelene og optimere Governance, er man nødt til at arbejde søgebaseret – dvs. at søgemotoren skal være omdrejningspunktet i platformen.

Emnet for denne Masterclass er derfor søgning, hvor Principal Business Consultant Thomas Palsbjørn-Pedersen vil dele ud af sine erfaringer fra en lang række søgebaserede løsninger og projekter.

Fokus vil være på at løfte jeres viden op på et niveau, hvor I selv kan begynde at udvikle søgebaserede løsninger og ikke mindst optimere jeres eksisterende søgecentre. Udover at høste andres erfaringer, vil I igennem kurset lære at udvikle søgeløsninger og søgebaserede løsninger, og der vil derfor være en gennemgående case, som udvikles løbende som et hands-on undervisningsforløb.

For at komme hele vejen rundt om emnet har vi denne gang udvidet kurset til at vare tre dage i stedet for to dage.

Målgruppe: Erfarne SharePoint superbrugere eller udviklere, der som minimum har arbejdet med SharePoint i nogle år og har erfaring med selv at opsætte lister, kolonner mm. samt content types, site-columns osv.

Deltagerne medbringer egen PC til hands-on labs.

Pris: 11.000 kr. inkl. forplejning. (Du får tilsendt en faktura, når kurset er afholdt)

Dag 1: Basal søgeoptimering og søgebaserede applikationer (9:00 - 15:30)

Første dag af søgekurset har fokus på at give deltagerne en god basal forståelse for, hvordan søgning konfigureres. Dette går videre end den simple tilpasning af allerede eksisterende opsætninger, og fokuserer i højere grad på at forstå de bagvedliggende mekanismer. Der vil således være fokus på, at deltagerne skal forstå hvad der føjes til søgeskemaet, når der oprettes nyt indhold i SharePoint, samt hvordan søgning hænger sammen med taksonomi.

På Dag 1 oprettes også indhold og søgninger, som på Dag 2 og 3 vil blive transformeret til en mere avanceret søgebaseret applikation. Der vil således på Dag 1 være fokus på grundlæggende forståelse for søgemaskinen. Selv for deltagere, der allerede selv har arbejdet en del med søgning, vil der være nyt at hente omkring, hvordan man bedst styrer en platformstaksonomi mm. for at sikre, at der kan bygges optimale visninger og queries overalt på SharePoint platformen.

 • Basalt om søgning og søgebaserede applikationer (søge-centre vs. søgelister)
 • Søgebaseret arkitektur-paradigme (content types og site columns mm.)
 • Best practices for taksonomi og navngivning mm.
 • Søgeskema (datamodel)

Dag 2: Anvendelse af søgewebparts og søgecentre (9:00-15:00)

Efter førstedagens fokus på det bagvedliggende og de simple queries vil Dag 2 bringe dette videre til en hands-on session, hvor deltagerne lærer at oprette egentlige søgebaserede applikationer.

Konkret kommer vi på dag 2 derfor igennem:

 • Opsætning af søge-webparts og refiner-webparts
 • Syntax anvendelse i almindelige søge-webparts
 • Result sources og søgenavigation
 • Søgning i profiler
 • Metadata extraction og synonymer
 • Tilpasning af visninger (display templates)
 • Avancerede tilpasninger af søge-webpart
 • Avanceret syntax (query variables – fx søgning med profildata)
 • Term-based navigation

Dag 3: Avanceret søgeoptimering (9:00 – 14:30)

Formålet med Dag 3 er at bringe deltagerne til et niveau, hvor der er forståelse for den samlede løsning og hvilke faktorer bag søgemaskinen der kan påvirke søgningerne. Hands-on eksemplet vil her viderebringe data mm. til et eksempel på en søgebaseret videnbank.

Udover dette vil der også hér være fokus på det administrative i søgemaskinen og arbejdet med at sikre den samlede kvalitet.

De emner der vil blive gennemgået er:

 • Result types
 • Skema avanceret (powershell, site collection vs. SSA)
 • Crawl rules
 • Rankering tilpasning – dynamisk i specifik kontekst og generelt for platform
 • Indeksering af andre kilder
 • Crawl log
 • Rapportering