Kursusrække om brug af Modern SharePoint og Modern IntraActive

Rosenørns Alle 1, 1970 Frederiksberg C
Kursus for IntraActive kunder
Denne kursusrække er for dig der overvejer at gå til Modern SharePoint og Modern IntraActive eller allerede er i færd med rejsen. Gennem 3 kurser, fra januar til marts 2020, vil vi inspirere og undervise dig i at bruge Modern SharePoint og IntraActive til at bygge attraktive, brugervenlige sites.
Modern IntraActive

For at klæde vores kunder så godt på som muligt til ibrugtagning af Modern SharePoint og Modern IntraActive, afholder vi henover januar, februar og marts en kursusrække med hands on øvelser om Modern SharePoint og Modern IntraActive. Kurserne vil fokusere på henholdsvis Kommunikation, Indhold og Navigation.

Der er kun 10 ledige pladser, så book din plads mens du kan. 

Indhold

Første kursus er d. 14. januar kl. 9-12. Her stiller vi skarpt på indhold, og du kan derfor lære at:

  • Bygge attraktive websteder, fx afdelingssites, forsider og emneportaler
  • Kreere æstetisk og attraktivt indhold
  • Arbejde med billeder, tekster, links og ikoner

Kommunikation

På det andet kursus om Kommunikation d. 11. februar kl. 9-12 kan du lære at:

  • Bygge en nyhedskommunikation op i form af feature stories, Corporate news, og hvordan du får den almene medarbejder til at bidrage 
  • Anvende tagging og målretning 
  • Bruge best practice for at skrive og opsætte en fængende nyhed

Navigation

  • Det tredje kursus finder sted d. 17. marts kl. 9-12 og handler om Navigation. Her lærer du om: 
  • Opsætning af Global og lokal navigation
  • Brug af andre værktøjer til navigation som Toolbox, quicklinks og tagging

Det er ikke nødvendigt at have arbejdet med Modern SharePoint før. Deltagerne skal selv medbringe computer. 

Kursusrækken er gratis for IntraActive kunder.

Cloud, Infrastructure & Security
IntraActive